Home
LAATSTE NIEUWS
Notulen Jaarv. 2016
Activiteiten
Activiteit kalender
Wij over onszelf
Lid worden
Aanmeldingsformulier
DIRECT een VISPAS
JeugdVISpas
NachtVISpas
Derde Hengelbewijs
Opzegging Vereniging
Reglementen
Ring/Kaartvissen
Fotoalbum
Wedstrijdplaatsen
Kampioenen
Het bestuur
Clubblad
Mei 2020
April 2020
Maart 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Augustus 2019
Juli 2019
Juni 2019
Mei 2019
April 2019
Maart 2019 - 2
Maart 2019 - 1
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
Augustus 2018
Juli 2018
Juni 2018
Mei 2018
April 2 2018
April - 1 2018
Februari 2018
Januari 2018
December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
Augustus 2017
Juli 2017
Juni 2017
Mei 2017
April 2017
Maart 2017
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Augustus 2016
Juli 2016
Juni 2016
Mei 2016
April 2016
Maart 2016
Februari 2016
Januari 2016
December 2015
November 2015
Oktober 2015
September 2015
Augustus 2015
Juli 2015
Juni 2015
Mei 2015
April 2015
Maart 2015
Jubileum 2008
Jubileum 2013
Contact
Gastenboek

BETALING CONTRIBUTIE 2018

 

Net als vorig jaar zal de contributie 2018 centraal geïnd worden door de Federatie Groningen Drenthe. Ook verzorgd de Federatie de toezending van de betaalde Vispassen e.d.

Heeft u de Federatie een automatische incasso gegeven dan hoeft u helemaal niets te doen en bent u verzekerd van een tijdige toezending.

Bovendien betaalt u geen administratie kosten en bedraagt de contributie 31 euro, eventueel vermeerderd met de Nachtvispas en/of Derde Hengelbewijs. Dit is voor U en voor ons een gemakkelijke manier van betaling en betekent voor U geen zorgen en loopt alles gladjes.

Heeft u nog geen Automatische Incasso, dan is het raadzaam dit even door te geven aan H. Corsius, h.corsius@home.nl met uw naam en rekeningnummer.

 

Maakt u gebruik van de toegezonden Acceptgirokaart of Internet Bankieren dan betaalt u 4 euro administratiekosten boven het contributiebedrag en wordt de contributie 35 euro. Ook hier is het advies om tijdig, voor 1 november 2017, uw contributie te betalen, want dan kunnen wij u garanderen dat u tijdig de benodigde papieren voor 2018 zult ontvangen. Houdt u er wel rekening mee dat het kantoor van de Federatie de laatste 2 weken gesloten is. Komt uw betaling dan binnen, dan kunt u er van uit gaan dat u niet tijdig uw papieren zult ontvangen.

 

Kiest u voor betaling via het Internet, dan vragen wij u met klem om uw lidnummer te vermelden. Dat maakt het gemakkelijk om er de juiste naam bij te hebben.

 

Uit ervaring weten we dat betalingen wel eens van een andere rekening geboekt wordt, dan de naam van het lid. Dit geeft wel eens problemen en kunnen we de betaling niet plaatsen.

Met deze wetenschap kunt u er aan bijdragen om de inning van de contributie gladjes te laten verlopen.

Huub.

 

WAAROM EEN CONTRIBUTIE VERHOGING?

 

Wegens bezuinigingen en meer op natuur gericht onderhoud, zijn waterschappen en gemeenten terughoudend als het gaat om onderhoud van viswateren. De federatie ontvangt meer en meer klachten over slecht toegankelijke en bevisbare wateren. Dit kost zelfs leden.

De federatie is de laatste jaren al actief om zelf de toegankelijkheid en bevisbaarheid te verbeteren, onder meer door zelfwerkzaamheid van verenigingen mogelijk te maken en te investeren in een maai-harkboot. Ook is er groot onderhoud gepleegd aan meerdere visplassen om ze aantrekkelijk te houden voor bijvoorbeeld jeugd en ouderen. Dit kost veel geld, maar is echt noodzakelijk. Daarom heeft de ledenvergadering besloten de contributie met 1 euro te verhogen, ingaande 2018. Het bedrag dat dit oplevert, komt in een bestemmingsfonds en wordt uitsluitend gebruikt voor verbetering van de toegang en bevisbaarheid van onze wateren.

DE WINTERCOMPETITIE 2017 / 2018.

 

Nog maar amper gewend aan het dat de zomercompetitie weer tot het verleden behoort, of je wordt al weer met de neus op de feiten gedrukt dat er een nieuwe competitie voor de deur staat. Voor velen heeft dat wat, ze vinden de wintercompetitie mooier dan de zomercompetitie. Als je geluk hebt dan is één plek meestal voldoende en hoef je niet te scharrelen. Voor sommigen is het een prettig gevoel en dat vergroot de mogelijkheden. Bovendien gaan we naar één plek en dat vinden anderen weer prettig, volgens hen is de competitie dan gelijkwaardiger. In ieder geval heeft de wintercompetitie wat en als je de geluiden mag geloven dan hebben veel leden er zin in. Iedereen wil er iets moois van maken en dat komt de rivaliteit ten goede. We hopen natuurlijk dat de winter het verloop niet of nauwelijks zal beïnvloeden, maar daar mag je niet vanuit gaan. Wat dat betreft hebben we de afgelopen jaren wel enige ervaring opgedaan. In april 2018 weten we hoe het is gelopen. Deze competitie heeft eigen regels, die hieronder zijn weergegeven.

 

De spelregels.

 1. De wintercompetitie wordt dit jaar in twee klassen vervist.
 2. De wedstrijddata zijn:

2017 - 4 november, 2 december

2018 - 6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april

reservedata - 17 maart en 21 april 2018

 1. De inleg per wedstrijd is € 10,00.
 2. De wedstrijden zullen alleen op de vastgestelde data (reservedata) worden vervist, mits de weersomstandigheden het toelaten.
 3. Op de deelnemers rust de verantwoordelijkheid om bij twijfel over het doorgaan van de wedstrijd bij een bestuurslid hiernaar te informeren. Dit moet op de vrijdagavond voorafgaande aan de wedstrijddag.
 4. Mocht een wedstrijd op de vastgestelde datum geen doorgang kunnen vinden, dan verschuift die automatisch naar de eerstkomende reservedatum.
 5. Door de plaatsbepalingscommissie wordt op de woensdag voor de wedstrijd een kampplaats gekozen.
 6. Op vrijdagavond voorafgaande aan de wedstrijd kunnen de deelnemers bij de plaatsbepalingscommissie deze kampplaats gewaar worden.
 7. Het tijdstip van samenkomst is om 07.00 uur en het vertrek is om 07.30 uur.
 8. De vistijd is 7 uur.
 9. Er wordt in twee klassen gevist.
 10. Er zijn per klasse ereprijzen (rollade) voor de algemeen-, de aantal- en de gewicht kampioen. Deze ereprijzen zijn samengesteld over 6 wedstrijden of zoveel wedstrijden als er totaal zijn vervist. Dit seizoen gaat het gewicht-kampioenschap voor het aantal-kampioenschap.
 11. Een persoonlijke prijs is er voor iedere deelnemer(-ster) die minimaal 3 wedstrijden mee heeft gevist, ongeacht het aantal wedstrijden in deze competitie.
 12. De seizoenprijs is afhankelijk van het aantal deelgenomen wedstrijden. Per wedstrijd is een prijzenbedrag beschikbaar van ca. € 5. Hoe meer wedstrijden, hoe groter de prijs. Voor het eremetaal is het aantal deelgenomen wedstrijden NIET van belang.
 13. De prijsuitreiking zal worden gehouden na afloop van de laatste wedstrijd
 14. Iedereen, die voor een prijs in aanmerking komt, moet zelf de prijs op de laatste wedstrijd in ontvangst nemen of voor een vervanger zorgen, vooraf bij het bestuur bekend.
 15. Voor het kiezen van een kampplaats zal worden gekeken naar een plek waarvan verwacht wordt dat dit het beste resultaat zal opleveren.

 

Opgave en afmelding.

Het zal bij u inmiddels wel bekend zijn dat er bij onze vereniging een standaard regeling voor de aanmelding en afmelding wordt gehanteerd. Helaas moeten we vaststellen dat de leden het niet zo nauw nemen met deze regeling, waardoor de competitieleider steeds weer voor verrassingen komt te staan. Blijkbaar is het nodig om de teugels wat strakker aan te halen. Bij eigen vervoer is het dwingend dat u zich aan de regels houdt, er moeten auto’s geregeld worden.

 

De regeling treft u hieronder aan:

 1. Als u zich opgeeft voor een wedstrijd wordt u automatisch ook genoteerd voor de volgende wedstrijden.
 2. Voor de eerste wedstrijd moet IEDEREEN zich dus opgeven.
 3. In feite kunt u volstaan met alleen de opgave voor de eerste wedstrijd om alle wedstrijden mee te vissen.
 4. Bent u verhinderd om een vastgestelde wedstrijd mee te vissen, behalve natuurlijk de eerste wedstrijd, dan behoort u zich tijdig af te melden. De sluitingsdatum voor opgave of afmelding wordt altijd vermeld bij de wedstrijdinformatie.
 5. Hebt u na een afmelding wel weer zin om de volgende wedstrijd mee te gaan, dan moet u zich natuurlijk wel opnieuw opgeven.

 

Promotie en degradatie.

Op de jaarvergadering van 20 september 2001 hebben de aanwezige leden besloten om de wintercompetitie ook in 2 klassen te vervissen. In iedere klasse zijn dan 3 ereprijzen te winnen. Om tot een indeling van de klassen te komen gebruiken we de eindstand van de wintercompetitie 2016/2017. Het streven is altijd om twee klassen van nagenoeg gelijke aantal vissers te krijgen en dat betekent dat vanaf Huub Corsius iedereen vist in de A-klasse. Vanaf Johan Fraiquin naar boven iedereen in de Ere-klasse.

Eindstand na zes wedstrijden totaal over beide klassen.

Wij wensen u succesvolle wedstrijden en dat het weer niet teveel roet in het eten zal gooien. Tot zover alles wat u over de komende wintercompetitie behoort te weten.

 

No.

Naam.

Punten.

Aantal.

Gewicht.

 1.

H. Schuil

2054.58

736

65929

2.

J. Roossien

1960.18

721

61959

3.

G.W. Simons

1673.86

619

52743

4.

J. Bults

1398.86

387

50593

 5.

H. Fraiquin

1376.44

496

44022

6.

E. Bults

1218.34

386

41617

7.

J. Fraiquin

1184.12

467

35856

 

A-Klasse

 

 

 

1.

H. Corsius

1054.90

348

35345

2.

S. Voorma

1026.72

348

33936

3.

K. Vos

995.82

393

30141

4.

C. van Bruggen

 547.02

151

19801

5.

A. Hoeboer

 401.38

136

13269

6.

M. Kegel

 327.36

132

 9768

INFORMATIE EERSTE WINTERWEDSTRIJD.

 

De volgende gegevens zijn van belang:

Wedstrijddatum

: zaterdag 4 november 2017 

Tijdstip samenkomst

: 07.00 uur in "Hotel Restaurant Aduard” 

Wedstrijdduur

: zoals op jaarvergadering besloten is de vistijd 7 uur

Pleisterplaats

: voor en na de wedstrijd zijn we te gast in "Hotel Aduard te Aduard"

Kampplaats

: deze wordt door de plaatsbepalingscommissie vastgesteld

 

 de leden die kunnen vanaf vrijdagmiddag bij H. Corsius of 

 

 H. Schuil informeren naar de kampplaats.

 

 Deelnemers ontvangen per email de gekozen kampplaats

Opgave

: tot en met 22 oktober a.s. bij:

 

 H. Corsius, Het Want 60, tel: 050-5422253

Opgave door

: iedereen die deze competitie mee wil vissen en zich nog niet heeft

 opgegeven 

Afmelden door

: iedereen die deze wedstrijd is verhinderd

 

SPECIALE WEDSTRIJD 2017.

 

Deze speciale wedstrijd werd gehouden op zaterdag 16 september en daarvoor kwamen 11 personen naar Aduard. Deze wedstrijd zou helemaal speciaal zijn, want het stond in het teken van de mantelzorg. Sinds de vorige wedstrijd weten we dat we met elkaar ouder worden. Een constatering waar niet iedereen aan gedacht had. Zo haalde Manfred Cor van huis en als hij geluk heeft dan heeft Manfred hem ook teruggebracht. Verder zou hij de hele dag bij Cor blijven. Zo had Jack bij het kijken naar Verstappen zich verstapt en was een beetje moeilijk ter been. Ook Bertus wierp zich spontaan op als mantelzorger en ontfermde zich over Jack en Huub. Hij deed het iets beter en reed met de auto naar die plekken die hun wilden. Alleen het vissen op Klein- en Grootzand was onmogelijk. Gerrit had het het best voor elkaar want zijn schoondochter Ellie was zijn persoonlijke begeleider en bleef de hele tijd naast hem zitten.

Qua weer beloofde het geen leuke dag te worden, want er was een hoop nattigheid voorspeld.

We zouden gezamenlijk een kampplaats vast stellen en als suggesties kwamen Dokkum en Middelstum voorbij. Volgens de assistent van Piet Paulusma hadden we in Middelstum de minste kans op regenen. Na veel wikken en wegen hakte Huub de knoop door en we gingen naar Sneek. Het verzamelpunt lag op de grote parkeerplaats, maar er mocht ook op andere plekken geparkeerd worden. In overleg is alles mogelijk. Huub overlegde nog met Minke over de allergie van Edwin voor soep. Zijn keuze was gevallen op Nagelhout. Minke wilde ons allemaal laten kennismaken met Nagelhout en bood spontaan aan dat we allemaal extra Nagelhout zouden krijgen. Zo reden we om half zeven met vier auto’s richting Sneek en was deze speciale wedstrijd begonnen. Onderweg werden we al getrakteerd op de eerste buien en zag de lucht er wel somber uit. Maar in Sneek was het licht en van geen buien sprake. Bertus bracht ons naar het haventje bij de Woudvaart en zo kon het vangen beginnen. Kan u vertellen dat het goed ging en Jack had wel een schitterende plek ontdekt. Weldra dienden zich de eerste druppels aan om over te gaan in regen. Bertus, nog steeds een jonge vent, spurtte naar de auto en trok zijn regenpak aan. Jack en Huub vonden beschutting onder een enorme boom. Toen Bertus zijn regenpak aan had werd het droog. Hij kreeg gelijk een verbod om het weer uit te trekken. Mede daardoor bleef het de hele dag droog en werd het zelfs nog een zonnige dag. Iets waar we niet op gerekend hadden. Maar Jack bleef vangen en de anderen gingen naar de Woudvaart. Jack werd ongeduldig want ze kwamen niet terug. Zo snel als hij kon spurtte hij ook achter de anderen aan. Daar constateerde hij dat hij nooit van die plek had moeten weglopen. Maar Bertus bracht hem niet terug. In heel goed overleg werd de weg vervolgd naar de Zwette. Onderweg werd nog even gezwaaid naar Jan, want die liep langs de lange steiger en deed daar goede zaken. Hij moest zelfs nog behulpzaam zijn bij het vangen van een karper. Friezen in een bootje gaan vissen op grote vissen, maar nemen geen schepnet mee. Zouden ze geweten hebben dat Jan daar was met een enorm schepnet? Helaas voor Jan. Wel een stinkend schepnet, maar geen wedstrijdpunten. Maar wat is er mooier dan een blij gezicht te zien. Op het hoekje van de Houkes had Cor zich genesteld met zijn begeleiders. Die deden daar, mede door de aanwijzingen van Cor, goede zaken. Cor ontpopte zich als een hele goede instructeur en kwam daardoor niet geheel aan zijn eigen vangsten. Maar inruil voor goede zorg mag je ook wel iets terug doen. Die andere Gerrit had het hele Groot- en Kleinzand voor zich alleen. Door de afwezigheid van Harrij en de blessure van Jack kon hij elk plekje benutten. Onder luid applaus van het winkelend publiek wist hij net geen 100 vissen te vangen. Maar ook de Zwette leverde niet het gewenste resultaat op. Huub was de enige die daar nog vissen wist te vangen. Dus inpakken en ook maar naar de Houkes. Daar zat ook een Gerrit en die ving regelmatig een vis, maar de hele dikke kwamen niet voorbij. Jack had op aanwijzing van Bertus toch weer een leuke plek gevonden. En dan is het tijd om terug te gaan naar de verzamelplaats. Daar aangekomen kon de balans worden opgemaakt en mochten we niet ontevreden zijn. We hadden qua vangst en weer een schitterende dag gehad. Na een voorspoedige terugreis konden wij bij Minke aanschuiven voor het Nagelhout en wisten we ook hoe dat smaakte. De meesten van ons genoten van een stoofpotje en we lieten het ons goed smaken. Zat en voldaan keerde een ieder huiswaarts en kon terugkijken op een geslaagde dag.

 

De uitslag was:

 1

G. Simons

315.82

99

10841

 2

J. Bults

265.20

86

 8960

 3

E. Bults

215.78

74

 7089

 4

J. Roossien

193.84

79

 5742

 5

H. Corsius

192.06

82

 5503

 6

G. Hagels

178.16

68

 5508

 7

A.A. Hofman

156.82

67

 4491

 8

A. Hoeboer

138.30

52

 4315

 9

M. Kegel

 85.06

37

 2403

10

C. van Bruggen

 48.10

20

 1405

 

DE LAATSTE ZOMERWEDSTRIJD.

 

Voor deze laatste wedstrijd kwamen 14 personen naar Aduard. Twee personen moesten om verschillende redenen deze wedstrijd voorbij laten gaan, maar aan het eind van de dag hadden ze wel een prijs. Deze keer zouden we in de middag kans hebben op een beetje regen Nu was dat twee weken ons dit ook beloofd, maar toen werd het een zonnig dag. Waarom zou dit vandaag niet het geval zijn? Maar toen we om half zeven afreisden naar Sneek was het nog donker en het regende een beetje. Na een voorspoedige reis kwamen we op de parkeerplaats van Sneek en nog steeds was het nog donker. De één heeft alle tijd van de wereld en bereid zich voor op de wedstrijd. De ander laat er geen gras overgroeien en spurtte naar zijn favoriete plek. De vissen zouden nog wel op dezelfde plek zitten als twee weken geleden. Harrij en Johan gingen naar het eiland. Ze wilden niet gebracht worden, want door het donkere weer hadden ze alle tijd om te lopen. Koos en Sikko gingen naar het haventje bij de Woudvaart. Gerrit S ging de stad in en in zijn kielzog was Harrij. Harrij was een beetje zielig, want zijn maatje Jack was er niet en moest hij het op eigen kracht doen. Dat vertaalde zich in een gemis van twintig vissen en daardoor verspeelde hij het dagkampioenschap. Jan en Edwin wisten precies waar ze naar toe moesten. Maar dat wisten Anton en Manfred ook. Bertus en Huub gingen naar de Woudvaart en begonnen leuk te vangen. Na ongeveer twintig vissen had Huub de hele bodem er aan hangen. Het lukt niet om los te komen en dan maar stevig doortrekken. Dan knapt het snoer wel en nieuw top is snel gepakt. Maar het zou anders gaan. De hengel brak op twee plekken en dan is het vissen gedaan en wordt het een lange dag. Maar de reddende engel in de vorm van Bertus was in de buurt. Hij had voor Huub een tweede en derde deel en zo kon die na een onderbreking verder met het vissen. Waar zou je zijn zonder Bertus? Sikko en Koos kwamen uit het haventje ook in de Woudvaart. Intussen was het begonnen te regenen en dit zou de hele dag duren. De houten steiger waar Edwin en Jan stonden te vissen werd door de regen glad. Dus moesten ze uitkijken, want ze wilden niet door de stadsgracht zwemmen. In tegenstelling tot twee weken geleden hadden we de hele dag regen en het begon zelfs behoorlijk te waaien. Bertus en Huub hadden een ijzersterk plan. Ze gingen vissen onder het viaduct van de ringweg in de Woudvaart. Weldra werden de eerste vissen gevangen, maar helaas stopte het net zo snel als het begon. Dan even geïnformeerd op het eiland en daar vingen de broertjes nog steeds goed. Maar daar was op elke plek niet goed. Op sommige plekken kreeg je gewoon geen beet, maar er waren ook plekken waar het wel lukte. Wat is het dan handig als je een goed regenpak hebt. Doe had Gerrit niet, maar hij heeft wel een zoon, die met droge kleren en ondergoed naar Sneek rijdt om zijn vader te verschonen. Maar dit zou de dag van Manfred worden. Hij verkeerde in een bloedvorm en wist een record te vestigen. Met 61 stuks deed hij iedereen versteld staan en gaf een duidelijk visitekaartje af. Met de wintercompetitie zullen we rekening met hem moeten houden. Maar Edwin verkeerde ook in een bloedvorm, want met 145 vissen hoopte hij dagkampioen te worden. Maar helaas wist Gerrit S 1 vis meer te vangen. Achteraf hoefden we ons geen zorgen te maken over S, want ook zonder Jack wist zich te redden. Maar aan alles komt een eind en zo ook aan deze dag in Sneek. Ondanks de regen hebben we een leuk resultaat behaald. In Aduard lagen de rollades en vleesprijzen op ons te wachten. Tevens werd iedereen uitgeroepen tot kampioen en daar waren we blij mee. We hadden uiteindelijk allemaal ons best gedaan en dat mag ook wel beloond worden.

Manfred bracht de rollades naar Cor. Jack kwam zijn rollades ophalen bij Huub en zo kwam alles op zijn pootjes terecht.

 

UITSLAG VIJFDE ZOMERWEDSTRIJD.

 

 

ERE-KLASSE

 

 

 

 

A-KLASSE

 

 

1

G.W. Simons

146

9136

 

1

E. Bults

145

8975

2

H. Schuil

128

7814

 

2

J. Fraiquin

105

7708

3

G.H. Hagels

 77

8642

 

3

J. Bults

106

7483

4

K. Vos

106

6836

 

4

E. Vroom

 78

7817

5

H. Fraiquin

 95

7279

 

5

M. Kegel

 61

4447

6

S. Voorma

102

5927

 

6

A. Hoeboer

 40

2395

7

A.A. Hofman

 91

5390

 

 

 

 

 

8

H. Corsius

 69

4796

 

 

 

 

 

 

Stand na 5 wedstrijden Ere-klasse

Nr

Naam

Punten

Aantal

Gewicht

Wedstr.

1

G.W. Simons

1325.88

398 – 1

46394 – 1

5

2

H. Fraiquin

 880.48

277 – 2

30174 – 2

4

3

H. Schuil

 743.78

235 – 3

25439 – 3

3

4

G.H. Hagels

 600.50

156 – 6

22225 – 4

3

5

S. Voorma

 563.26

210 – 4

17663 – 5

5

6

J. Roossien

 494.54

166 – 5

16427 – 6

3

7

K. Vos

 296.76

131 – 7

 8288 – 8

2

8

H. Corsius

 289.86

115 – 8

 8743 – 7

2

9

A.A. Hofman

 198.80

 91 – 9

 5390 – 9

2

Stand na 5 wedstrijden A klasse

Nr

Naam

Punten

Aantal

Gewicht

Wedstr.

1

J. Fraiquin

989.30

312 – 1

33865 – 1

4

2

E. Bults

856.66

278 – 2

28933 – 2

5

3

J. Bults

703.50

230 – 3

23675 – 3

5

4

E. Vroom

555.38

181 – 4

18719 – 4

3

5

A. Hoeboer

456.58

114 – 5

17129 – 5

5

6

M. Kegel

205.28

 84 – 6

 6064 – 6

3

7

C. van Bruggen

    3.98

    2 – 7

      99 – 7

1

 

KAMPIOENEN ZOMERWEDSTRIJD 2017.

 

Voor de kampioenen ging dit jaar het aantal voor. Als iemand tweede is in aantal en tweede in gewicht dan wordt hij aantal kampioen en nummer 3 in gewicht gewichtkampioen.

 

ERE-Klasse:

Algemeen

: G.W. Simons

Aantal

: H. Fraiquin

Gewicht

: H. Schuil

A-Klasse:

Algemeen

: J. Fraiquin

Aantal

: E. Bults

Gewicht

: J. Bults