Home
LAATSTE NIEUWS
Notulen Jaarv. 2016
Activiteiten
Activiteit kalender
Wij over onszelf
Lid worden
Aanmeldingsformulier
DIRECT een VISPAS
JeugdVISpas
NachtVISpas
Derde Hengelbewijs
Opzegging Vereniging
Reglementen
Ring/Kaartvissen
Fotoalbum
Wedstrijdplaatsen
Kampioenen
Het bestuur
Clubblad
Mei 2020
April 2020
Maart 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Augustus 2019
Juli 2019
Juni 2019
Mei 2019
April 2019
Maart 2019 - 2
Maart 2019 - 1
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
Augustus 2018
Juli 2018
Juni 2018
Mei 2018
April 2 2018
April - 1 2018
Februari 2018
Januari 2018
December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
Augustus 2017
Juli 2017
Juni 2017
Mei 2017
April 2017
Maart 2017
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Augustus 2016
Juli 2016
Juni 2016
Mei 2016
April 2016
Maart 2016
Februari 2016
Januari 2016
December 2015
November 2015
Oktober 2015
September 2015
Augustus 2015
Juli 2015
Juni 2015
Mei 2015
April 2015
Maart 2015
Jubileum 2008
Jubileum 2013
Contact
Gastenboek
 

CLUBBLAD HC Het Noorden.

43e Jaargang nr. 12  - april 2015

 


INHOUD.

VISje – Visplanner

De zomercompetitie 2015

Voorstellen jaarvergadering

Avondwedstrijden 2015

Eerste zomerwedstrijd 2015

Vissen in Bolsward

Uitslag 6e winterwedstrijd 2015

Ere-metaal

Bedankt

Uitslag zesde winterwedstrijd

  

 

VISje –VISPLANNER.
Sinds 1 januari 2015 is de VISplanner (samen met de VISpas)

wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan te mogen vissen. Je hoeft dus het dikke boekje met de dunnere aanvulling niet meer mee te nemen in je vistas. Voorwaarde is wel dat je een mobile telefoon bij je hebt waarop je de VISplanner-app hebt geïnstalleerd en dit kan laten zien. Voor iedereen in onze Hengelaarsclub die deelneemt aan een wedstrijd, kan het ook geen kwaad om vooraf te controleren waar je wel of niet mag vissen. Je kunt op allerlei manieren de visplanner bekijken. Bijvoorbeeld op www.visplanner.nl op je pc of op de VISplanner-app op je mobile telefoon of tablet. Dit voorkomt problemen als je op een leuke stek lekker staat te vangen en een controlerende boa komt je (zwaaiend met zijn bonnenboekje) vertellen dat je er niet mag vissen. Vanaf april wordt er ook vooraf de wedstrijd in Aduard de gelegenheid gegeven om de VISplanner te bekijken. Vooraf aan de wedstrijd verzamelen we ons in Aduard en gaan hier koffiedrinken en bijpraten. We zitten meestal aan 3 of 4 tafels.

Op elke tafel komt VISplanner-afdruk van de kampplaats. Iedereen kan dit dan bekijken en eventueel op zijn eigen mobiele telefoon nader bekijken. De te bevissen wateren kunnen dan onderling worden besproken.

Zie ook de visplanner op www.visplanner.nl.
Martin.

 

 

DE ZOMERCOMPETITIE 2015.

In dit nummer vindt u weer alles over de komende zomercompetitie. Het is inmiddels een goed gebruik geworden het geldende wedstrijdreglement voor aanvang van de competitie te publiceren. Wij adviseren u om deze regels goed te lezen, omdat u naderhand geen beroep kunt doen op onbekendheid met dit reglement. Eveneens is een artikeltje opgenomen over promotie en degradatie uit en naar de A-klasse. Voor diegene die nieuw zijn of ermee onbekend zijn wordt ook de geldende regeling met betrekking tot aan- en afmelding voor onze wedstrijden afgedrukt. Misschien dat u zich aan deze regeling kunt houden, want het maakt het voor de wedstrijdsecretaris gemakkelijker om zijn werkzaamheden naar behoren te doen. Daarvoor zijn wij u bij voorbaat veel dank verschuldigd voor uw medewerking. Het initiatief ligt in dezen geheel bij u.

 

WEDSTRIJDREGLEMENT.

 Ook onze sport en onze vereniging kunnen niet zonder spelregels. Naast de algemene regels zoals opgenomen in de Grote Vergunning hebben wij ook eigen wedstrijdregels. Het is een goede gewoonte geworden om deze eenmaal per jaar weer onder uw aandacht te brengen. U kunt dan geen beroep doen op onbekendheid met onderstaande regels, maar het bestuur hoopt dat zij geen overtredingen hoeft te bestraffen. Ook willen wij graag nog even onder de aandacht brengen dat voor het vertrek gewacht moet worden op een teken van het bestuur. Het is wel zo netjes dat wij gelijktijdig vertrekken.

 

De geldende regels voor 2015 zijn:

 1. Er wordt gevist met 1 vaste hengel en 1 haak, waarbij de lijn waaraan deze haak is bevestigd, dient te zijn voorzien van een drijflichaam. De keuze van het aas is vrij, uitgezonderd levende of dode aasvis, een stukje vis of kunstaas.
 2. Tevens is het toegestaan te vissen met een matchhengel, winkle picker of feeder.
 3. Het is niet toegestaan om met de vaste hengel en matchhengel, winkle picker of feeder gelijktijdig te vissen. Het is het één of ander. Tussentijds mag men wel wisselen.
 4. Er moet vanaf de vaste wal worden gevist, dus niet vanaf bruggen, schepen e.d.
 5. Men mag alleen van steigers vissen, die in vaste verbinding staan met de wal, d.w.z. steigers die voor iedereen te betreden zijn.
 6. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van laarzen tot de knie.
 7. Het gebruik van versneld vervoer is niet toegestaan. Wel mogen openbare overzetmiddelen worden benut.
 8. Indien dat wordt verlangd door een van beide hengelaars moet de afstand tussen hen 5 meter zijn, gemeten tussen de dobbers
 9. Loop in de landerijen langs de kant. Sluit hekken en laat geen afval achter.
 10. Het is verboden te vissen binnen 25 meter weerszijden van en tegenover melk- en vleesfabrieken.
 11. Gaten in het riet slaan is ten strengste verboden.
 12. Het is iedereen toegestaan te vissen in het water van zijn of haar keuze. Instapplaats hoeft niet dezelfde te zijn als uitstapplaats.
 13. Is men uitgestapt op één van de aangewezen plaatsen dan neemt men de lusten en lasten van die uitstapplaats. Realiseert men zich naderhand dat deze keuze een slechte was, dan mag men alleen lopend naar een andere stopplaats gaan.
 14. Daar waar het Wettelijk Verboden Toegang is (bordjes met artikel 461 wetboek van strafrecht, ongeacht de kleur), is het ook voor ons verboden. Men mag daar niet vissen, maar ook niet lopen. Verboden Toegang blijft in alle gevallen Verboden Toegang.
 15. Voor het te laat aankomen bij de instapplaats geldt de volgende regeling:                                                                                                                                                                                    

                                   Tot 5 minuten te laat                     - 50% in mindering

                                   5 minuten of meer te laat              - algehele diskwalificatie

 1. Eventuele overtredingen moeten binnen een kwartier na terugkomst in Aduard gemeld zijn bij het bestuur. Nadien zijn door de deelnemers geen reclames meer mogelijk.
 2. Niet-deelnemers kunnen de overtreding melden bij het bestuur binnen 2 dagen na de wedstrijd. Daarna is dit zinloos.
 3. Een beroep tegen diskwalificatie moet binnen 8 dagen bij het bestuur zijn ingediend.
 4. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

OPGAVE EN AFMELDING.

Bij onze vereniging is, voor deelname aan de competitiewedstrijden, een aan- en afmeldings-regeling van toepassing. Deze regeling is bij de meesten van u wel bekend maar voor nieuwe deelnemers en voor uw geheugen publiceren we deze regeling nogmaals voor aanvang van een nieuwe kompetitie. De regeling ziet er als volgt uit: Als u zich opgeeft voor een wedstrijd betekent dat tevens dat u automatisch genoteerd staat voor de volgende wedstrijden van de kompetitie. Dus een opgave voor de eerste wedstrijd is voldoende om aan alle wedstrijden van de kompetitie mee te doen. Bent u verhinderd om aan een wedstrijd mee te doen, met uitzondering van de eerste wedstrijd natuurlijk, dan moet u zich afmelden. De reden van verhindering is NIET van belang. De sluitingsdatum voor opgave en afmelding wordt in het clubblad altijd bij de wedstrijdinformatie vermeld. Verzuimt u zichzelf af te melden, en u bent ook niet op de wedstrijddag aanwezig, dan bent u wel het inleggeld verschuldigd. Verrekening volgt op de eerstvolgende wedstrijddag. Als u zich op een reglementaire manier voor een wedstrijd hebt afgemeld en u wilt de daarop volgende wedstrijd wel weer mee, dan moet u zich opnieuw opgeven, dat spreekt voor zich.

Wij wensen u sportieve succesvolle en prettige wedstrijden.

 

ERE-METAAL.

Nu we weer aan de start staan van een nieuwe zomercompetitie zullen we nog even weer op papier zetten wat er op het spel staat bij deze reeks wedstrijden. Zowel in iedere klasse afzonderlijk als alle klassen samen. Voor de kampioenschappen gaat dit jaar het GEWICHT voor AANTAL. Dit is alleen van toepassing wanneer een deelnemer 2e in aantal is en 2e in gewicht. Dit jaar wordt hij dan gewicht kampioen en is de derde plaats bij het aantal.

Ere-klasse:      1. Algemeen kampioenschap op punten.

en A-Klasse    2. Gewicht kampioenschap. (Gaat in 2015 voor)

                        3. Aantal kampioenschap.

 

 

 

Zoals we eens op een jaarvergadering hebben besloten zullen de klassen gelijkelijk worden verdeeld. Er wordt NIET gekeken naar kampioenen, maar de beide klassen worden samengevoegd en er wordt een streep getrokken. Wie onder de streep staat vist in de A-klasse en wie boven de streep staat in de Ere-klasse. De samenstelling van beide klassen is bepaald door de behaalde punten van de zomercompetitie van 2014.  Voor de zomercompetitie 2015 is de indeling daardoor:

 

ERE-Klasse:     A-Klasse:  
         
Naam. Punten.   Naam. Punten.
J. Roossien 2628,48   N. Oosterbaan 1633,16
J. Bults 2340,24   K. Haan 1627,18
G. Simons 2251,92   K. Vos 1604,94
H. Schuil 2071,60   H. Wiegman 1175,92
G. Hagels 2030,68   J. Smit 1155,64
H. Fraiquin 1951,02   M. Kuiper 894,56
H. Corsius 1920,06   S. Voorma 868,46
E. Bults 1825,70   A. Hoeboer 846,40
A. Hofman 1750,70   C. van Bruggen 775,22
J. Fraiquin 1647,02   M. Kegel 488,04

 

 

 

 

VOORSTELLEN JAARVERGADERING.

Op 14 september a.s. zal weer de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. Naast de voorstellen die het bestuur ieder jaar inlevert, hebt u als lid, ook de gelegenheid een voorstel (of meerdere) in te dienen. Als u denkt dat er binnen de vereniging iets niet goed is geregeld of beter kan, dan moet u zeker niet nalaten van uw recht tot inspraak gebruik te maken en uw invloed laten gelden d.m.v. een voorstel. Daarvoor hebt u tot uiterlijk 1 juni a.s. gelegenheid om voorstellen in te dienen. Schroom niet en laat ons weten wat u ziet als een verbetering binnen de vereniging is of kan zijn. Het is wel de bedoeling dat een verandering een verbetering moet zijn voor ons allen en nooit een persoon mag bevoordelen of benadelen. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij de secretaris: H. Corsius, Het Want 60, 9733 BD GRONINGEN. Email: h.corsius@home.nl

Huub.

 

 

AVONDWEDSTRIJDEN 2015.
We gaan in mei weer van start met de avondwedstrijden. Deze worden op de dinsdagavond vervist van 18.00 tot 22.00 uur op 19 mei, 26 mei, 2 juni, 9 juni, 16 juni en 23 juni. We krijgen mooie zomerweer met prachtige vismomenten. Dus alle reden om er even ’s avonds uit te gaan. Na afloop even gezellig een glaasje drinken op een terrasje. U bent van harte welkom en in het volgende clubblad en op de website leest u straks meer.
Martin.


 

 

 

 

 

INFORMATIE EERSTE ZOMERWEDSTRIJD 2015.

 

De volgende gegevens zijn van belang:
Wedstrijddatum : zaterdag 2 mei 2015 
Tijdstip samenkomst : 6.00 uur in "Hotel Restaurant Aduard” 
Wedstrijdduur : zoals op jaarvergadering besloten is de vistijd 7 uur
Pleisterplaats : voor en na de wedstrijd zijn we te gast in "Hotel Aduard te Aduard"
Kampplaats : deze wordt door de plaatsbepalingscommissie vastgesteld
    de leden die kunnen vanaf vrijdagmiddag bij H. Corsius of 
    H. Schuil informeren naar de kampplaats.
    deelnemers ontvangen per email de gekozen kampplaats
Opgave : tot en met 30 april a.s. bij:
    H. Corsius, Het Want 60, tel: 050-5422253
Opgave door

: iedereen die deze competitie mee wil vissen en zich nog niet

  heeft opgegeven 

Afmelden door : iedereen die deze wedstrijd is verhinderd

 

 

 

 

VISSEN IN BOLSWARD.
Op zaterdag 4 april is de zesde en al weer laatste winterwedstrijd van 2015 vervist. Dit betekend na de wedstrijd ook het bekend maken van de kampioenen en de de prijsuitreiking.
De plaatsbepalingscommissie had deze keer Bolsward als kampplaats uitgekozen. Voor ons hengelsporters een klassieker met geweldige viswateren en veel kans op mooie kolblei en brasem.

 

Om 7 uur was het verzamelen op onze pleisterplaats Hotel Aduard in Aduard. Loes stond ons daar al op te wachten met de koffie. We waren deze keer met 17 personen. Henk Wiegman, Harrij Fraiquin en Huub Corsius waren afwezig. Henk had doorgegeven dat hij na de wedstrijd ook nog even langskwam. Manfred was na enkele maanden afwezigheid met een nieuwe knie weer helemaal aanwezig. Tegen halfacht waren de potlood-kaarten (voor het registreren van de gevangen vissen) al uitgedeeld en was het tijd voor de mededelingen en de autoverdeling. Hierna zijn we al snel met 5 auto’s richting Bolsward vertrokken.
In Bolsward hebben we de auto’s geparkeerd bij de school en zijn al snel onze eigen weg gegaan. Ik ben met Joris, Manfred en Anton naar de Stadsgracht gelopen. Dit ligt vlak naast de parkeerplaats en hier ligt een hele mooie steiger langs de kant. Anton had deze keer ook een karretje voor de visspullen meegenomen. Hij ging naar een leuke stek een eindje verderop achter een heg.

 

Manfred liep een eindje door tot net voorbij de steiger. Hier lag een bootje waar hij vlak achter de rietjes ging vissen. Ik ging met Joris vanaf de steiger vissen. Joris ging daar zitten en ving. De hele dag door. Vanaf het allereerste begin tot aan het laatst toe. Dit was opmerkelijk. Het was vandaag geen sjouwweer en het vis aasde moeilijk op deeg of maden. Het meest succesvol waren pinkies. Vaak zijn de “sjouwers” in het voordeel doordat ze het vis opzoeken. Deze keer was Joris in het voordeel door dit niet te doen en meer statisch met maden stug op dezelfde stek blijven doorvissen. Achteraf hoorde ik ook dat Gerrit Hagels aan de andere kant van de brug ongeveer op dezelfde manier viste, maar een paar stekken naast elkaar steeds afviste. Hij maakte ook gebruik van een aantal vaste stekken (naast elkaar).
Het weer liet het voor deze tijd van het jaar, een beetje afweten. Het was heel afwisselt. Een met vlagen vrij sterke wind in combinatie met lage temperaturen zorgde voor een kille gevoelstemperatuur. Ook waren er af en toe kwakkelbuitjes met zelfs wat hagel. Eigenlijk verliep de visdag gewoon lekker relaxed en iedereen viste (met gemengd succes) op zijn eigen manier de mooie watertjes af.

 

Het was voor de meeste van ons al weer veel te snel drie uur en iedereen kwam weer naar de parkeerplaats voor het tellen van de gevangen aantallen. Nadat de visspullen waren ingepakt was het even na half vier en zijn we richting Aduard gegaan. In de auto heb ik de standen vanaf de kaarten in de computer ingevoerd. Hiernaar kon ik de stand bepalen, de kampioenen selecteren en de poolwinnaar bepalen. Doordat de kaarten door iedereen heel duidelijk waren ingevoerd, verliep dit lekker vlot en was de administratie ter hoogte van het Leekstermeer al weer afgerond.

 

We waren tegen kwart over vier weer in Aduard. Hier had Minke de grootste zaal voor ons gereserveerd. We hadden daar in ieder geval genoeg ruimte voor de prijzen en was het rustig genoeg voor de prijsuitreiking. Om precies half vijf kwam ook de kwaliteits-slager Gelsema met onze vleesprijzen. Deze keer was de keuze tussen rollades of een vleespakket. Afhankelijk van het aantal keren dat er gevist is varieerde per persoon de grootte van het vleespakket of het aantal rollades. Dit was een beetje te complex om voor te lezen en iedereen zelf te laten pakken. Daarom werd er per persoon een rollade-tas gemaakt en een sticker met de naam op geplakt. Zo kon iedereen voordat hij naar huis ging zijn eigen tas met vleesprijzen meenemen.  Na het stickeren was het tijd om de uitslag van de zesde winterwedstrijd bekend te maken. Hierna was het tijd om de kampioenen te lauweren en werden de kampioens-rollades uit gereikt. Na de prijsuitreiking hebben we nog even nagetafeld. De visdag was weer voorbij en iedereen is met mooie vleesprijzen naar huis gegaan.

Terugkijkend op deze visdag, denk ik dat het met 864 vissen en een totaal gewicht van 72 kg een goede visdag was. Gerrit Hagels had met 89 vissen de meeste vissen gevangen. Joris had een knappe prestatie geleverd door 88 maatse vissen te vangen. Waaronder een brasem van 49 cm. Gerrit Simons over trof deze vis door een brasem van 54 cm te vangen. Het was wel duidelijk dat de sjouwers het heel moeilijk hadden. Het vis aasde minder goed op deeg en er werd heel veel klein vis gevangen.
Maar zo gaat het in de hengelsport. Je kunt nooit van te voren voorspellen hoe je het beste kunt vissen en vandaag sloeg de wijzer in Bolsward positief uit naar het stekvissen.
Martin.

  
UITSLAG ZESDE WINTERWEDSTRIJD 2015.

Op zaterdag 4 april is de zesde en laatste winterwedstrijd van 2015 vervist in Bolsward.
De 17 deelnemers hebben samen 864 maatse vissen gevangen met een gewicht van
ruim 72 kg.

 

De uitslag is:

 

No. Naam. Aantal. Gewicht. Punt.
1. G. Hagels 89 8016 249,32
2. J. Smit 88 7363 235,26
3. K. Vos 76 5088 177,76
4. J. Roossien 64 5066 165,32
5. K. Haan 56 5105 158,10
6. G. Simons 55 9458 244,16
7. E. Bults 53 4767 148,34
8. J. Bults 52 3759 127,18
9. S. Voorma 52 3838 128,76
10. H. Schuil 48 2805 104,10
11. J. Fraiquin 47 3358 114,16
12. C. van Bruggen 35 1935 73,70
13. A. Hofman 34 2393 81,86
14. M. Kegel 32 2813 88,26
15. N. Oosterbaan 32 1590 63,80
16. A. Hoeboer 28 3313 94,26
17. M. Kuiper 23 1624 55,48


 

 

 

De eindstand na 6 wedstrijden is:

 

ERE-KLASSE:

  

No. Naam. Punten. Aantal. Gewicht. Wedstr.
1. J. Roossien 1976,62 - 1 731 - 1 62281 - 2 6
2. H. Schuil 1914,36 - 2 626 - 2 64418 - 1 6
3. G. Simons 1601,06 - 3 468 - 4 56653 - 3 5
4. J. Fraiquin 1376,16 - 4 511 - 3 43258 - 6 5
5. G. Hagels 1331,78 - 5 371 - 6 48039 - 4 5
6. A. Hofman 1265,86 - 6 373 - 5 44643 - 5 5
7. J. Bults 1103,34 - 7 338 - 8 38267 - 7 6
8. E. Bults 1101,74 - 8 355 - 7 37337 - 8 6
9. H. Fraiquin 871,16 - 9 282 - 9 29458 - 9 3
10. H. Corsius 0 - 10 0 - 10 0 - 10 0

 

A-KLASSE:

 

No. Naam. Punten. Aantal. Gewicht. Wedstr.
1. K. Vos 1968,72 - 1 565 - 1 70186 - 1 5
2. N. Oosterbaan 1438,52 - 2 504 - 2 46726 - 3 6
3. K. Haan 1367,62 - 3 381 - 3 49331 - 2 6
4. J. Smit 949,44 - 4 293 - 5 32822 - 4 5
5. H. Wiegman 919,74 - 5 328 - 4 29587 - 5 4
6. C. van Bruggen 646,94 - 6 202 - 6 22247 - 6 6
7. S. Voorma 588,76 - 7 175 - 7 20688 - 7 4
8. M. Kuiper 469,74 - 8 153 - 8 15837 - 8 6
9. A. Hoeboer 367,54 - 9 104 - 9 13177 - 9 6
10. M. Kegel 261,50 - 10 77 - 10 9225 - 10 3


 

 

 

 

ERE-METAAL.

Nadat de punten waren geteld werden de kampioenen bepaald. In oktober is afgesproken dat deze competitie het GEWICHT voor AANTAL ging. Alle kampioenen kregen na de wedstrijd behalve eeuwige roem, elk een kampioensrollade uitgereikt.

De kampioenen van de winterwedstrijden 2015 zijn:

 

ERE-KLASSE:

Algemeen J. Roossien 1976,62  punten
Gewicht H. Schuil 64418  gram
Aantal J. Fraiquin 511  stuks

 

A-KLASSE:

Algemeen K. Vos 1968,72  punten
Gewicht K. Haan 49331  gram
Aantal N. Oosterbaan 504  stuks

 

Kampioenen, van harte gefeliciteerd!

 

 

 

BEDANKT.

Deze uitgave van dit clubblad is voor ons allemaal mogelijk gemaakt door een bijdrage van Jan Bults, Edwin Bults, Joris Smit, Gerrit Simons en Huub Corsius.

Martin.