Home
LAATSTE NIEUWS
Notulen Jaarv. 2016
Activiteiten
Activiteit kalender
Wij over onszelf
Lid worden
Aanmeldingsformulier
DIRECT een VISPAS
JeugdVISpas
NachtVISpas
Derde Hengelbewijs
Opzegging Vereniging
Reglementen
Ring/Kaartvissen
Fotoalbum
Wedstrijdplaatsen
Kampioenen
Het bestuur
Clubblad
Juli 2019
Juni 2019
Mei 2019
April 2019
Maart 2019 - 2
Maart 2019 - 1
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
Augustus 2018
Juli 2018
Juni 2018
Mei 2018
April 2 2018
April - 1 2018
Februari 2018
Januari 2018
December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
Augustus 2017
Juli 2017
Juni 2017
Mei 2017
April 2017
Maart 2017
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Augustus 2016
Juli 2016
Juni 2016
Mei 2016
April 2016
Maart 2016
Februari 2016
Januari 2016
December 2015
November 2015
Oktober 2015
September 2015
Augustus 2015
Juli 2015
Juni 2015
Mei 2015
April 2015
Maart 2015
Jubileum 2008
Jubileum 2013
Contact
Gastenboek
 

DE ZOMERKOMPETITIE 2018.

 


In dit nummer vindt u weer alles over de komende zomercompetitie. Het is inmiddels een goed gebruik geworden het geldende wedstrijdreglement voor aanvang van de kompetitie te publiceren. Wij adviseren u om deze regels goed te lezen, omdat u naderhand geen beroep kunt doen op onbekendheid met dit reglement. Eveneens is een artikeltje opgenomen over promotie en degradatie uit en naar de A-klasse. Voor diegene die nieuw zijn of ermee onbekend zijn wordt ook de geldende regeling met betrekking tot aan- en afmelding voor onze wedstrijden afgedrukt. Misschien dat u zich aan deze regeling kunt houden, want het maakt het voor de wedstrijdsecretaris gemakkelijker om zijn werkzaamheden naar behoren te doen. Er is dan een minimum aan misverstanden en ergernissen en daarvoor zijn wij u bij voorbaat veel dank verschuldigd voor uw medewerking. Het initiatief ligt in dezen geheel bij u.


 

WEDSTRIJDREGLEMENT.

 


Ook onze sport en onze vereniging kunnen niet zonder spelregels. Naast de algemene regels zoals opgenomen in de Grote Vergunning hebben wij ook eigen wedstrijdregels. Het is een goede gewoonte geworden om deze eenmaal per jaar weer onder uw aandacht te brengen. U kunt dan geen beroep doen op onbekendheid met onderstaande regels, maar het bestuur hoopt dat zij geen overtredingen hoeft te bestraffen. Ook willen wij graag nog even onder de aandacht brengen dat voor het vertrek gewacht moet worden op een teken van het bestuur. Het is wel zo netjes dat wij gelijktijdig vertrekken.


 

De geldende regels voor 2018 zijn:

 

1.      Er wordt gevist met 1 vaste hengel en 1 haak, waarbij de lijn waaraan deze haak is bevestigd, dient te zijn voorzien van een drijflichaam. De keuze van het aas is vrij, uitgezonderd levende of dode aasvis, een stukje vis of kunstaas.

2.      Tevens is het toegestaan te vissen met een matchhengel, Winckle picker of Feeder.

3.      Het is niet toegestaan om met de vaste hengel en matchhengel, Winckle picker of Feeder gelijktijdig te vissen. Het is het één of ander. Tussentijds mag men wel wisselen.

4.      Er moet vanaf de vaste wal worden gevist, dus niet vanaf bruggen, schepen e.d.

5.      Men mag alleen van steigers vissen, die in vaste verbinding staan met de wal, d.w.z. steigers die voor iedereen te betreden zijn.

6.      Er mag alleen gebruik worden gemaakt van laarzen tot de knie.

7.      Het gebruik van versneld vervoer is met toestemming toegestaan. Wel mogen openbare overzetmiddelen worden benut.

8.      Indien dat wordt verlangd door een van beide hengelaars moet de afstand tussen hen 5 meter zijn, gemeten tussen de dobbers

9.      Loop in de landerijen langs de kant. Sluit hekken en laat geen afval achter.

10. Het is verboden te vissen binnen 25 meter weerszijden van en tegenover melk- en vleesfabrieken.

11. Gaten in het riet slaan is ten strengste verboden.

12. Het is iedereen toegestaan te vissen in het water van zijn of haar keuze. Instapplaats hoeft niet dezelfde te zijn als uitstapplaats.

13. Is men uitgestapt op één van de aangewezen plaatsen dan neemt men de lusten en lasten van die uitstapplaats. Realiseert men zich naderhand dat deze keuze een slechte was, dan mag men alleen lopend naar een andere stopplaats gaan.

14. Daar waar het Wettelijk Verboden Toegang is (bordjes met artikel 461 wetboek van strafrecht, ongeacht de kleur), is het ook voor ons verboden. Men mag daar niet vissen, maar ook niet lopen. Verboden Toegang blijft in alle gevallen Verboden Toegang.

15. Voor het te laat aankomen bij de instapplaats geldt de volgende regeling;                                                                                                                                                                                             

                                   Tot 5 minuten te laat                     - 50% in mindering

5 minuten of meer te laat              - algehele diskwalificatie

16. Eventuele overtredingen moeten binnen een kwartier na aankomst in het café gemeld zijn             

      bij het bestuur. Nadien zijn door de deelnemers geen reclames meer mogelijk.

17. Niet-deelnemers kunnen de overtreding melden bij het bestuur binnen 2 dagen na de

      wedstrijd. Daarna is dit zinloos.

18. Een beroep tegen diskwalificatie moet binnen 8 dagen bij het bestuur zijn ingediend.

19. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

OPGAVE EN AFMELDING.

 


Bij onze vereniging is, voor deelname aan de competitiewedstrijden, een aan- en afmeldings-regeling van toepassing. Deze regeling is bij de meesten van u wel bekend maar voor nieuwe deelnemers en voor uw geheugen publiceren we deze regeling nogmaals voor aanvang van een nieuwe kompetitie. De regeling ziet er als volgt uit: Als u zich opgeeft voor een wedstrijd betekent dat tevens dat u automatisch genoteerd staat voor de volgende wedstrijden van de kompetitie. Dus een opgave voor de eerste wedstrijd is voldoende om aan alle wedstrijden van de kompetitie mee te doen. Bent u verhinderd om aan een wedstrijd mee te doen, met uitzondering van de eerste wedstrijd natuurlijk, dan moet u zich afmelden. De reden van verhindering is NIET van belang. De sluitingsdatum voor opgave en afmelding wordt in het clubblad altijd bij de wedstrijdinformatie vermeld. Verzuimt u zichzelf af te melden, en u bent ook niet op de wedstrijddag aanwezig, dan bent u wel het inleggeld verschuldigd. Verrekening volgt op de eerstvolgende wedstrijddag. Als u zich op een reglementaire manier voor een wedstrijd hebt afgemeld en u wilt de daarop volgende wedstrijd wel weer mee, dan moet u zich opnieuw opgeven, dat spreekt voor zich.

Wij wensen u sportieve succesvolle en prettige wedstrijden.

                                                                                                                                  Het Bestuur.


 

ERE-METAAL.

 

Nu we weer aan de start staan van een nieuwe zomercompetitie zullen we nog even weer op papier zetten wat er op het spel staat bij deze reeks wedstrijden. Zowel in iedere klasse afzonderlijk als alle klassen samen. Voor de kampioenschappen gaat dit jaar het GEWICHT voor. Dit is alleen van toepassing wanneer een deelnemer 2e in aantal is en 2e in gewicht. Dit jaar wordt hij GEWICHT kampioen en is de derde plaats bij het AANTAL belangrijk voor het aantal kampioenschap.

Ere-klasse:      1. Algemeen kampioenschap op punten.

en A-Klasse    2. Aantal kampioenschap.

                               3. Gewicht kampioenschap (Gaat dit jaar voor).

PROMOTIE EN DEGRADATIE.

 


Zoals we eens op een jaarvergadering hebben besloten zullen de klassen gelijkelijk worden verdeeld. Er wordt NIET gekeken naar kampioenen, maar de beide klassen worden samengevoegd en er wordt een streep getrokken. Wie onder de streep staat vist in de A-klasse en wie boven de streep staat in de Ere-klasse.   Dit betekent dat vanaf E. Vroom iedereen in de A-klasse gaat vissen en de rest in de Ere-klasse. Eventuele nieuwe of oude deelnemers worden ter beoordeling van het bestuur ingedeeld. Tussentijdse wisseling wordt hierbij niet uitgesloten, echter dit kan maar één keer plaatsvinden.


 

 

Eindstand na 5 wedstrijden ZOMER 2017.

 

Nr

Naam

Punten

Aantal

Gewicht

Wedstr.

 

1

G.W. Simons

1325.88

398 – 1

46394 – 1

5

 

2

J. Fraiquin

 989.30

312 – 1

33865 – 1

4

3

H. Fraiquin

 880.48

277 – 2

30174 – 2

4

 

4

E. Bults

 856.66

278 – 2

28933 – 2

5

5

H. Schuil

 743.78

235 – 3

25439 – 3

3

 

6

J. Bults

 703.50

230 – 3

23675 – 3

5

7

G.H. Hagels

 600.50

156 – 6

22225 – 4

3

 

8

S. Voorma

 563.26

210 – 4

17663 – 5

5

 

 

A-KLASSE

 

 

 

 

1

E. Vroom

 555.38

181 – 4

18719 – 4

3

2

J. Roossien

 494.54

166 – 5

16427 – 6

3

 

3

A. Hoeboer

 456.58

114 – 5

17129 – 5

5

4

K. Vos

 296.76

131 – 7

 8288 – 8

2

 

5

H. Corsius

 289.86

115 – 8

 8743 – 7

2

 

6

M. Kegel

 205.28

 84 – 6

 6064 – 6

3

7

A.A. Hofman

 198.80

 91 – 9

 5390 – 9

2

 

8

C. van Bruggen

      3.98

    2 – 7

      99 – 7

1

                 

 

 

 

DE EERSTE ZOMERWEDSTRIJD.

 

 

 

De van belang zijnde gegevens zijn de volgende:

 

Wedstrijddatum          : 5 mei 2018  

 

Samenkomst               : 06.00 UUR IN HOTEL RESTAURANT ADUARD.

 

Pleisterplaats              : Voor en na de wedstrijd zijn we daar te gast.

 

Kampplaats                : Deze wordt door de plaatsbepalingscommissie vastgesteld.

 

                                     De leden krijgen de keuze per e-mail toegestuurd.

 

Opgave                       : Tot en met 24 april a.s. bij:

 

                                    H. Corsius, Het Want 60, tel: 050 – 5422253.

 

Opgave door              : Die deze competitie mee willen vissen.

 

 

 

DE LAATSTE LOODJES.

 

 

 

Het is 21 april 2018 en dat betekende dat we onze laatste winterwedstrijd gingen vervissen. Dit was de uitgestelde wedstrijd van 3 maart. Toen konden we niet vissen vanwege de vorst en nu zou het een zonovergoten dag worden. Wie durft er dan nog te spreken over een winterwedstrijd? Voor het strijdtoneel hadden we deze keer gekozen voor Franeker. Met het volste vertrouwen togen we op weg met 11 personen. Een plek waar iedereen wel uit de voeten kan en wel zijn favoriete plek heeft. Voor de mindere lopers is de Paardetocht het favoriete water. Daar aankomend konden we vaststellen dat het water niet echt schoon was, maar toch werden de dobbers te water gelaten. Sikko ving een vis en Huub vroeg of die vis ook zand in de ogen had. Sikko keek omhoog en zocht een andere plek, want hij stond onder een boom en dat kan nooit goed gaan. Maar wat we ook probeerden, de vis wilde niet echt bijten. Vreemd was ook dat je aan deeg geen beet kreeg, maar aan maden werd af en toe een vis gevangen. Huub had een ander probleem, want zijn stoeltje lag nog in de auto en die stond in Aduard. De vraag is dan, waarom de gemeente niet meerdere bankjes aan het water plaatst? Zal dit met kosten te maken hebben? Bovendien hadden we te maken met een stevige stroom in het water en dat maakte het vissen wel lastig. Daar hadden Harrij en Jack geen last van. Het is wel een eindje lopen, maar dan heb je ook wat. Die andere Harrij was met zijn broertje op pad, maar konden het niet echt vinden. Maar het spreekwoord zegt niet voor niets dat de aanhouder wint. Onderweg kwamen ze een mopperende Gerrit tegen en die kon geen vis vangen. Aan het eind van hun wandeling kwamen ze in een kommetje en daar was het te doen. De vissen waren hier met hun liefdesspel bezig en hadden zelfs nog de tijd om een lekker deegje te happen. Harrij had medelijden met Gerrit en liep terug om Gerrit in dit feestfestijn mee te laten delen. Zienderogen klaarde het gezicht van Gerrit op, maar hij kon de broertjes niet bij blijven. Dat is niet zo verwonderlijk, want er is altijd een verschil in de manier van vissen. Sikko kon het niet vinden en begon aan zijn bekende wandeling met in zijn kielzog Edwin. Via de Paardetocht naar het grote kanaal en dan weer terug. Anton en Manfred deden die inspanningen niet en bleven zitten waar ze zaten. Anton was weer in het bezit van een klein stoeltje en deze had hij na afloop nog steeds. Huub hield het voor gezien en ging naar de parkeerplaats. Daar vond hij bij de viskraam van Siska een uitstekende plek.

 

Regelmatig kwam er wel een prater bij zitten en zo kom je de dag wel door. In de loop van de middag kwamen de anderen ook naar de viskraam en het werd zelfs nog gezellig. Het werd zelfs zo gezellig dat Siska ons trakteerde op twee schaaltjes met haring en makreel.

 

Zelfs Sikko was veel te vroeg op de parkeerplaats, maar alles was wel goed met hem. We lieten os de vis goed smaken en konden terug naar Aduard. Daar stond de slager ons op te wachten met de felbegeerde vleesschotels en de overheerlijk rollades. Het was druk in Aduard en daardoor duurde alles iets lager als gebruikelijk. Ook Noorderhoogte had zijn laatste wedstrijd en dat werd ook uitbundig gevierd.

 

Hiermee was er een eind gekomen aan de wintercompetitie 2017/2018. We hadden weer eens meegemaakt dat we een wedstrijd moesten aflassen wegens de vorst en dat was ook wel een tijdje geleden. Verder valt te vermelden dat we in Balk een geweldige wedstrijd hadden gevist met enorme vangsten. De deelname aan de wedstrijd is iets teruggelopen, maar misschien is dit van tijdelijke aard. Over twee weken gaan we gewoon verder met de zomercompetitie en dan maken we mee wie er komen.

 

 

 

 

 

 

 

UITSLAG 6e WEDSTRIJD.

 

1

H. Schuil

165

14445

 

1

A. Hoeboer

36

6182

2

J. Roossien

137

11379

 

2

S. Voorma

39

3071

3

H. Fraiquin

 71

 9721

 

3

M. Kegel

40

2537

4

J. Fraiquin

 75

 8956

 

4

H. Corsius

15

1451

5

G.W. Simons

 51

 7743

 

       

6

J. Bults

 47

 5375

 

 

 

 

 

7.

E. Bults

 37

 4616

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindstand na 6 wedstrijden.

 

ERE-KLASSE

       

No.

Naam.

Punten.

Aantal.

Gewicht.

Wedstr.

1.

H. Schuil

2824.78

1097 – 1

86389 – 1

6

 2.

G.W. Simons

2160.08

 817 – 2

67154 – 3

6

3.

J. Bults

2111.50

 695 – 3

70825 – 2

6

 4.

H. Fraiquin

1625.10

 623 – 5

50105 – 5

4

5.

J. Roossien

1613.62

 645 – 4

48431 – 6

5

6.

E. Bults

1564.38

 561 – 7

50169 – 4

6

 7.

J. Fraiquin

1528.30

 611 – 6

45865 – 7

4

 

A-KLASSE

       

No.

Naam.

Punten.

Aantal.

Gewicht.

Wedstr.

1.

S. Voorma

1750.30

697 – 1

52665 – 1

6

2.

H. Corsius

1377.44

453 – 2

46222 – 2

5

3.

A. Hoeboer

 842.90

254 – 3

29445 – 3

6

4.

K. Vos

 464.38

154 – 6

15519 – 4

1

5.

M. Kegel

 428.32

169 – 4

12966 – 5

4

6.

A.A. Hofman

 396.32

158 – 5

11916 – 6

1

 

 

 

Kampioenen in de Ere-klasse waren:

 

Algemeen                   H. Schuil                                2824.78 punten

 

Aantal                         G.W. Simons                                 817 stuks

 

Gewicht                      J. Bults                                      70825 gram

 

Kampioenen in de A-klasse waren:

 

Algemeen                   S. Voorma                              1750.30 punten

 

Aantal                         H. Corsius                                     453 stuks

 

Gewicht                      A. Hoeboer                                29445 gram

 

 

 

NAAMSWIJZIGING.

 

 

 

Op de komende jaarvergadering van de Federatie wordt een naamswijziging voorgesteld.

 

Bij de oprichting van de Federatie koos men voor de naam Pachtfonds. Het bijbehorende boekje heette dan ook Pachtfondsboekje. Deze naam werd een jaar gevoerd en werd de naam gewijzigd in PGF. Dit stond voor Provinciaal Groninger Fonds ter verkrijging en behoud van goed hengelwater. Een langere naam kon men niet bedenken.

 

Maar hoe goed men hun best ook deed, maar het Pachtfondsboekje bleef bestaan. Dit heeft zeker zestig jaar geduurd. Toen kwam er de fusie tussen Groningen en Drenthe en vestigde men in Tynaarlo. De naam werd gewijzigd in Federatie Groningen Drenthe.

 

Nu komt er een verandering en zal de federatie de naam voeren van Sportvisserij Groningen Drenthe. Daarmee zijn ze de laatste federatie die ook de naam Sportvisserij gaat voeren.

 

Met zekerheid kunnen we vaststellen dat deze naamsverandering wordt aangenomen.

 

U bent er van op de hoogte en dus spreken we alleen nog van Sportvisserij Groningen Drenthe.

 

 

 

VERHOGING.

 

 

 

Op dit moment is al bekend dat de afdracht aan Sportvisserij Nederland met 1 euro verhoogd wordt. Dit is de eerste verhoging sinds 12 jaar en dus is deze verhoging gerechtvaardigd.

 

We merken elke dag dat alles duurder wordt en dus ontkomen we hier ook niet aan.

 

Dat betekent dat voor het jaar 2019 uw contributie met 1 euro wordt verhoogd. U kunt er nu al vast voor gaan sparen.

 

Nog steeds is het heel voordelig om een automatische incasso te nemen. Dit is voor iedereen gemakkelijk en bovendien bespaart het u geld. Stuur even een mailtje met uw rekeningnummer aan h.corsius@home.nl en het komt helemaal voor elkaar.