Home
LAATSTE NIEUWS
Notulen Jaarv. 2016
Activiteiten
Activiteit kalender
Wij over onszelf
Lid worden
Aanmeldingsformulier
DIRECT een VISPAS
JeugdVISpas
NachtVISpas
Derde Hengelbewijs
Opzegging Vereniging
Reglementen
Ring/Kaartvissen
Fotoalbum
Wedstrijdplaatsen
Kampioenen
Het bestuur
Clubblad
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
Augustus 2018
Juli 2018
Juni 2018
Mei 2018
April 2 2018
April - 1 2018
Februari 2018
Januari 2018
December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
Augustus 2017
Juli 2017
Juni 2017
Mei 2017
April 2017
Maart 2017
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Augustus 2016
Juli 2016
Juni 2016
Mei 2016
April 2016
Maart 2016
Februari 2016
Januari 2016
December 2015
November 2015
Oktober 2015
September 2015
Augustus 2015
Juli 2015
Juni 2015
Mei 2015
April 2015
Maart 2015
Jubileum 2008
Jubileum 2013
Contact
Gastenboek
 

 

DE ZOMERKOMPETITIE 2016.

 

In dit nummer vindt u weer alles over de komende zomercompetitie. Het is inmiddels een goed gebruik geworden het geldende wedstrijdreglement voor aanvang van de kompetitie te publiceren. Wij adviseren u om deze regels goed te lezen, omdat u naderhand geen beroep kunt doen op onbekendheid met dit reglement. Eveneens is een artikeltje opgenomen over promotie en degradatie uit en naar de A-klasse. Voor diegene die nieuw zijn of ermee onbekend zijn wordt ook de geldende regeling met betrekking tot aan- en afmelding voor onze wedstrijden afgedrukt. Misschien dat u zich aan deze regeling kunt houden, want het maakt het voor de wedstrijdsecretaris gemakkelijker om zijn werkzaamheden naar behoren te doen. Er is dan een minimum aan misverstanden en ergernissen en daarvoor zijn wij u bij voorbaat veel dank verschuldigd voor uw medewerking. Het initiatief ligt in dezen geheel bij u.

 

WEDSTRIJDREGLEMENT.

 

Ook onze sport en onze vereniging kunnen niet zonder spelregels. Naast de algemene regels zoals opgenomen in de Grote Vergunning hebben wij ook eigen wedstrijdregels. Het is een goede gewoonte geworden om deze eenmaal per jaar weer onder uw aandacht te brengen. U kunt dan geen beroep doen op onbekendheid met onderstaande regels, maar het bestuur hoopt dat zij geen overtredingen hoeft te bestraffen. Ook willen wij graag nog even onder de aandacht brengen dat voor het vertrek gewacht moet worden op een teken van het bestuur. Het is wel zo netjes dat wij gelijktijdig vertrekken.

 

De geldende regels voor 2016 zijn:

 

1.      Er wordt gevist met 1 vaste hengel en 1 haak, waarbij de lijn waaraan deze haak is    

      bevestigd, dient te zijn voorzien van een drijflichaam. De keuze van het aas is vrij,

      uitgezonderd levende of dode aasvis, een stukje vis of kunstaas.

2.      Tevens is het toegestaan te vissen met een matchhengel, Winckle picker of Feeder.

3.      Het is niet toegestaan om met de vaste hengel en matchhengel, Winckle picker of Feeder

      gelijktijdig te vissen. Het is het één of ander. Tussentijds mag men wel wisselen.

4.      Er moet vanaf de vaste wal worden gevist, dus niet vanaf bruggen, schepen e.d.

5.      Men mag alleen van steigers vissen, die in vaste verbinding staan met de wal, d.w.z. 

     steigers die voor iedereen te betreden zijn.

6.      Er mag alleen gebruik worden gemaakt van laarzen tot de knie.

7.      Het gebruik van versneld vervoer is niet toegestaan. Wel mogen openbare overzetmiddelen worden benut.

8.      Indien dat wordt verlangd door een van beide hengelaars moet de afstand tussen hen 5 meter zijn, gemeten tussen de dobbers

9.      Loop in de landerijen langs de kant. Sluit hekken en laat geen afval achter.

10. Het is verboden te vissen binnen 25 meter weerszijden van en tegenover melk- en vleesfabrieken.

11. Gaten in het riet slaan is ten strengste verboden.

12. Het is iedereen toegestaan te vissen in het water van zijn of haar keuze. Instapplaats hoeft niet dezelfde te zijn als uitstapplaats.

13. Is men uitgestapt op één van de aangewezen plaatsen dan neemt men de lusten en lasten van die uitstapplaats. Realiseert men zich naderhand dat deze keuze een slechte was, dan mag men alleen lopend naar een andere stopplaats gaan.

14. Daar waar het Wettelijk Verboden Toegang is (bordjes met artikel 461 wetboek van strafrecht, ongeacht de kleur), is het ook voor ons verboden. Men mag daar niet vissen, maar ook niet lopen. Verboden Toegang blijft in alle gevallen Verboden Toegang.

15. Voor het te laat aankomen bij de instapplaats geldt de volgende regeling;                                                                                                                                                                                             

                                   Tot 5 minuten te laat                     - 50% in mindering

5 minuten of meer te laat              - algehele diskwalificatie

16. Eventuele overtredingen moeten binnen een kwartier na aankomst in het café gemeld zijn             

      bij het bestuur. Nadien zijn door de deelnemers geen reclames meer mogelijk.

17. Niet-deelnemers kunnen de overtreding melden bij het bestuur binnen 2 dagen na de

      wedstrijd. Daarna is dit zinloos.

18. Een beroep tegen diskwalificatie moet binnen 8 dagen bij het bestuur zijn ingediend.

19. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

OPGAVE EN AFMELDING.

 

Bij onze vereniging is, voor deelname aan de competitiewedstrijden, een aan- en afmeldings-regeling van toepassing. Deze regeling is bij de meesten van u wel bekend maar voor nieuwe deelnemers en voor uw geheugen publiceren we deze regeling nogmaals voor aanvang van een nieuwe kompetitie. De regeling ziet er als volgt uit: Als u zich opgeeft voor een wedstrijd betekent dat tevens dat u automatisch genoteerd staat voor de volgende wedstrijden van de kompetitie. Dus een opgave voor de eerste wedstrijd is voldoende om aan alle wedstrijden van de kompetitie mee te doen. Bent u verhinderd om aan een wedstrijd mee te doen, met uitzondering van de eerste wedstrijd natuurlijk, dan moet u zich afmelden. De reden van verhindering is NIET van belang. De sluitingsdatum voor opgave en afmelding wordt in het clubblad altijd bij de wedstrijdinformatie vermeld. Verzuimt u zichzelf af te melden, en u bent ook niet op de wedstrijddag aanwezig, dan bent u wel het inleggeld verschuldigd. Verrekening volgt op de eerstvolgende wedstrijddag. Als u zich op een reglementaire manier voor een wedstrijd hebt afgemeld en u wilt de daarop volgende wedstrijd wel weer mee, dan moet u zich opnieuw opgeven, dat spreekt voor zich.

Wij wensen u sportieve succesvolle en prettige wedstrijden.

                                                                                                                                  Het Bestuur.

 

ERE-METAAL.

 

Nu we weer aan de start staan van een nieuwe zomercompetitie zullen we nog even weer op papier zetten wat er op het spel staat bij deze reeks wedstrijden. Zowel in iedere klasse afzonderlijk als alle klassen samen. Voor de kampioenschappen gaat dit jaar het AANTAL voor. Dit is alleen van toepassing wanneer een deelnemer 2e in aantal is en 2e in gewicht. Dit jaar wordt hij AANTAL kampioen en is de derde plaats bij het GEWICHT belangrijk voor het gewicht kampioenschap.

Ere-klasse:      1. Algemeen kampioenschap op punten.

en A-Klasse    2. Aantal kampioenschap. (Gaat dit jaar voor)

                               3. Gewicht kampioenschap.

PROMOTIE EN DEGRADATIE.

 

Zoals we eens op een jaarvergadering hebben besloten zullen de klassen gelijkelijk worden verdeeld. Er wordt NIET gekeken naar kampioenen, maar de beide klassen worden samengevoegd en er wordt een streep getrokken. Wie onder de streep staat vist in de A-klasse en wie boven de streep staat in de Ere-klasse.   Dit betekent dat vanaf Edwin Bults iedereen in de A-klasse gaat vissen en de rest in de Ere-klasse. Eventuele nieuwe of oude deelnemers worden ter beoordeling van het bestuur ingedeeld. Tussentijdse wisseling wordt hierbij niet uitgesloten, echter dit kan maar één keer plaatsvinden.

 

Eindstand na vijf wedstrijden Zomerwedstrijden 2015

ERE-KLASSE.

No.

Naam.

Punten.

Aantal.

Gewicht

 1.

A. Hofman

1051.94

242

40497

 2.

J. Roossien

 996.84

337

32992

 3.

G.H. Hagels

 940.96

240

35048

 4.

H. Fraiquin

 813.20

292

26060

 5.

G.W. Simons

 762.10

279

24155

 6.

H. Wiegman

 651.58

238

20679

 7.

J. Fraiquin

 682.08

200

19104

 8.

H. Schuil

 571.28

214

17864

 9.

K. Vos

 

 

 

 

A-KLASSE

 

 

 

 1.

E. Bults

 528.88

144

19244

 2.

J. Bults

 501.96

162

16998

 3.

N.K. Oosterbaan

 447.52

165

14126

 4.

S. Voorma

 334.78

119

10789

 5.

C. van Bruggen

 271.78

 77

 9739

 6.

A. Hoeboer

 233.74

 49

 9237

 7.

H. Corsius

 207.58

 71

 6829

 8.

M. Kegel

 188.40

 50

 6920

 

VOORSTELLEN JAARVERGADERING.

Op 12 september a.s. zal weer de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. Naast de voorstellen die het bestuur ieder jaar inlevert, hebt u als lid, ook de gelegenheid een voorstel (of meerdere) in te dienen. Als u denkt dat er binnen de vereniging iets niet goed is geregeld of beter kan, dan moet u zeker niet nalaten van uw recht tot inspraak gebruik te maken en uw invloed laten gelden d.m.v. een voorstel. Daarvoor hebt u tot uiterlijk 1 juni a.s. gelegenheid om voorstellen in te dienen. Schroom niet en laat ons weten wat u ziet als een verbetering binnen de vereniging is of kan zijn. Het is wel de bedoeling dat een verandering een verbetering moet zijn voor ons allen en nooit een persoon mag bevoordelen of benadelen. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij de secretaris: H. Corsius, Het Want 60, 9733 BD GRONINGEN. Email: h.corsius@home.nl

 

AVONDWEDSTRIJDEN.

Sommige dingen gaan eindeloos door en van sommige dingen moet je afscheid nemen. Gezien de geringe belangstelling voor deze avonden wordt er besloten hier een punt achter te zetten. In 2015 werden de avonden meestal door 4 personen bezocht en het ziet er niet naar uit dat dit groter wordt. Wat overblijft zijn de herinneringen en kunnen we spreken van die goede oude tijd. Helaas, het is niet anders.

 

DE EERSTE ZOMERWEDSTRIJD.

 

De van belang zijnde gegevens zijn de volgende:

Wedstrijddatum          : 7 mei 2016  

Samenkomst               : 06.00 UUR IN HOTEL RESTAURANT ADUARD.

Pleisterplaats              : Voor en na de wedstrijd zijn we daar te gast.

Kampplaats                : Deze wordt door de plaatsbepalingscommissie vastgesteld.

                                       De leden krijgen de keuze per e-mail toegestuurd.

Opgave                       : Tot en met 24 april a.s. bij:

                                       H. Corsius, Het Want 60, tel: 050 – 5422253.

Opgave door              : Die deze competitie mee willen vissen.

 

DE LAATSTE LOODJES.

 

Op zaterdag 2 april kwamen we naar Aduard om de laatste winterwedstrijd te vervissen. Helaas waren er een drietal deelnemers niet aanwezig. Cor kon even niet een klapper uitdelen, want zijn conditie liet hem in de steek. Bertus had vele andere verplichtingen, maar bij de zomercompetitie zou hij de klappen wel uitdelen. Nico was even vergeten dat hij kon vissen en had zich niet afgemeld. We hebben nog op hem gewacht, maar zijn uiteindelijk maar vertrokken. Bij het vaststellen van de kampplaas hadden we eerst nog het idee om gewoon thuis te blijven, want nergens kwamen redelijke berichten weg. We besloten ons heil te zoeken in Dokkum. Uiteindelijk was het al weer 2 jaar geleden dat we daar geweest waren.

Ze hadden ons voor vandaag een zomerse dag beloofd en dus kon er eigenlijk niets mis. Maar de werkelijkheid zou anders zijn en schijnbaar was dit een verlate 1 april mop. Het was werkelijk fris te noemen, maar gelukkig was het wel een winterwedstrijd.

We stapten in de auto’s en reden richting Dokkum. Wat nooit gebeurde is nu wel gebeurd. We stonden aan paar keer in de file aan de Dokkumer Trekvaart. Wie houdt dit nu voor mogelijk.

Uiteindelijk kwamen we wel op de gratis parkeerplaats en dat is ook mooi meegenomen.

Huub had een nieuwe truc bedacht. Hij wilde zijn geluk beproeven met echte Drentse maden en dus stuurde hij Jan op pad. Maar Sikko had die truc ook bedacht en dus voorzag Jan hem ook. Vanaf de parkeerplaats is het altijd de vraag welke kant je opgaat. Jan had eens in de Ee hele dikke brasems gevangen, maar besloot deze keer toch iets anders te doen. Hij had zijn wandelschoenen aan en daarom ging hij aan de wandel. Een vijftal ging tussen de sportvelden door naar het water. Henk, ook weer mee, deed goede zaken en ving zelfs drie vissen. Maar zoals gebruikelijk maakt een zwaluw ook nog geen zomer en dat is met een vis ook zo. Huub zou deze dag met Gerrit vissen en zij besloten weg te gaan. Huub stelde voor om naar het sluisje te gaan, maar Gerrit ging liever de andere kant op. Zo gezegd, zo gedaan. Op het bochtje ving Gerrit gelijk een brasem van 61 cm en dat beloofde heel veel. De tweede liet lang op zich wachten of beter gezegd die kwam niet. Intussen werden de eerste wandelaars gesignaleerd. Die hadden de mededeling dat het verschrikkelijk stroomde in de Ee. Daar hadden Harrij, Johan en Gerrit iets op bedacht. Stijf tegen de kant werd er wel vis gevangen, maar in de loop van de ochtend was het over en dus

moest er iets anders gevonden worden.

Jan had nog een heel interessant gesprek met een Amerikaan die in Dokkum was geboren. Na een gesprek van een kwartier wenste Jan hem een goede reis terug en ging verder met zijn wandeltocht. Na een hele omzwerving kwam hij terecht bij het sluisje, waar Henk enorm stond te vangen. Maar dat waren er meer en zoals gebruikelijk had Jack weer de beste plek. Of moeten we hem van doping betichten? Je weet het tegenwoordig maar nooit. Je zou ook kunnen denken aan matchfixing.

Natuurlijk was Harrij S. daar ook en bleef achter bij Jack. Hij zou iets eerder stoppen, maar achteraf had hij er spijt van, want nu maakte hij de honderd niet vol. Dat is balen, maar hij kon er wel bij blijven lachen. Hij was zo blij en liet na afloop iedereen mee genieten van de Sultans of Swing. Hij kon dit doen, want Nico was er niet bij.

Intussen waren de broertjes op zoek naar de toppers, want ze hadden gehoord van de prestaties. Toen ze hun hadden gevonden was het vangen afgelopen. En mag je wel voorzichtig spreken van een beetje pech. Henk was met eigen auto gegaan, want hij wist niet of hij het vol zou houden. Dat bleek achteraf mee te vallen en hij had een leuke dag gehad. Het was al weer een tijdje geleden dat hij vis had gevangen.

Zoals gebruikelijk kun je alle kanten op en soms is het de verkeerde kant. Zo kon het gebeuren dat Huub, Gerrit en Manfred de verkeerde kant op gingen. Dan maar op de steiger aan de Ee en wachten op de dingen die zouden gaan gebeuren. Misschien brak de zon door en werd het nog aangenaam. Je bent dan ook niet ver van de terrasjes. Dat zelfde had Edwin ook en deed zelfs uit voorzorg zijn jas uit. Je kan beter te vroeg zijn dan te laat. Het vangen ging niet snel, maar als hij ving dan was het ook een dikke. Daarbij had hij voor een kampioenschap gewicht nodig. Om de spanning op te jagen deed hij elke keer verslag aan zijn vader en die werd steeds nerveuser. Dat was nu precies de bedoeling. Sikko was gewoon rustig gebleven en scharrelde 68 vissen bij elkaar en dat was genoeg voor het aantal en leverde een dikke rollade op. Zo konden we de wintercompetitie nog afsluiten emet een redelijke vangst en was de keuze voor de laatste wedstrijd een goede geweest.

Toen wij terug kwamen in Aduard, keurig in colonne, had de slager het vlees al afgeleverd. Zo konden we deze competitie waardig afsluiten. Een competitie die nogal wisselvallig is verlopen. We hebben het ontzettend koud gehad. Geconfronteerd worden met hele harde wind, maar het is elke wedstrijd wel droog gebleven. Ook de vangsten waren heel wisselvallig, maar ook dat hoort er bij. Om vier uur kwam Cor zich ook melden voor de goed gekruide rollades. Het speet hem dat hij er niet bij was en zeker nu er redelijk was gevangen.

Misschien lukt het allemaal wel in de komende zomercompetitie, want dan komen er nieuwe kansen. Die competitie start op 7 mei. We zijn dan wel met een klein clubje, want we hebben vele vakantiegangers.

 

De uitslag was:

 

ERE-KLASSE

 

 

 

 

A-KLASSE

 

 

1

J. Roossien

126

6064

 

1

S. Voorma

68

4756

2

H. Schuil

98

5771

 

2

J. Bults

59

4736

3

K. Vos

91

5984

 

3

E. Bults

33

4662

4

G.W. Simons

61

4847

 

4

H. Wiegman

52

3339

5

G.H. Hagels

30

5131

 

5

H. Fraiquin

56

2793

6

J. Fraiquin

53

2572

 

6

H. Corsius

20

1407

 

 

 

 

 

7

M. Kegel

14

 994

 

STAND NA LAATSTE WEDSTRIJD WINTERCOMPETITIE 2015/2016.

ERE-KLASSE

    

No.

Naam.

Punten.

Aantal.

Gewicht.

Wedstr.

 1.

J. Roossien

1203.04

454 – 1

37452 – 1

      6

2.

H. Schuil

865.08

348 – 2

25854 – 2

6

3.

G.W. Simons

778.14

275 – 4

25157 – 3

6

4.

J. Fraiquin

751.08

315 – 3

21804 – 5

6

5.

K. Vos

687.22

250 – 5

21861 – 4

4

6.

N.K. Oosterbaan

325.28

117 – 6

10414 – 7

4

7.

G.H. Hagels

227.22

68 – 8

7961 – 8

3

8.

A.A. Hofman

 86.30

 39 – 9

2365 – 9

2

A-KLASSE

    

 

 

 

 

 

No.

Naam.

Punten.

Aantal.

Gewicht.

Wedstr.

1.

H. Fraiquin

582.32

248 – 1

16716 – 1

5

2.

S. Voorma

463.12

163 – 2

15006 – 2

5

3.

J. Bults

402.10

137 – 3

13255 – 3

6

4.

E. Bults

375.30

121 – 4

12715 – 4

6

5.

H. Wiegman

292.98

116 – 5

8849 – 5

3

6.

H. Corsius

185.36

89 – 6

7225 – 6

6

7.

C. van Bruggen

167.60

53 – 8

5730 – 7

5

8.

M. Kegel

119.54

56 – 7

3177 – 8

5

 

Kampioenen in de Ere-klasse waren:

Algemeen                   J. Roossien                             1203.04 punten

Aantal                         H. Schuil                                         348 stuks

Gewicht                      G.W. Simons                              25157 gram

Kampioenen in de A-klasse waren:

Algemeen                   H. Fraiquin                                582.32 punten

Aantal                         S. Voorma                                      163 stuks

Gewicht                      J. Bults                                       13255 gram

 

 

 

MISSERTJE.

 

Je denkt wel eens dat je het beter kan dan een computer en dan poog je op jouw ervaring.

Normaal zijn de verschillen wel zo groot dat dit ook mogelijk is. Maar deze keer zou het allemaal anders zijn. Je verkijkt je er op dat veel kleine visjes samen ook een gewicht hebben.

Daardoor hebben we Edwin ten onrechte uitgeroepen tot gewichtkampioen. Nu hebben we geluk dat het wel in de familie blijft. Een gezegde van Jan is, dat hij altijd hoopt dat zijn kinderen het beter krijgen als hij zelf.

Dat is een nobel streven, maar we willen toch even rechtzetten dat Jan gewichtkampioen is geworden in de A-klasse. Hoop dat hij een stukje mag proeven van de rollade.