Home
LAATSTE NIEUWS
Notulen Jaarv. 2016
Activiteiten
Activiteit kalender
Wij over onszelf
Lid worden
Aanmeldingsformulier
DIRECT een VISPAS
JeugdVISpas
NachtVISpas
Derde Hengelbewijs
Opzegging Vereniging
Reglementen
Ring/Kaartvissen
Fotoalbum
Wedstrijdplaatsen
Kampioenen
Het bestuur
Clubblad
September 2020
Augustus 2020
Juli 2020
Juni 2020
Mei 2020
April 2020
Maart 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Augustus 2019
Juli 2019
Juni 2019
Mei 2019
April 2019
Maart 2019 - 2
Maart 2019 - 1
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
Augustus 2018
Juli 2018
Juni 2018
Mei 2018
April 2 2018
April - 1 2018
Februari 2018
Januari 2018
December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
Augustus 2017
Juli 2017
Juni 2017
Mei 2017
April 2017
Maart 2017
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Augustus 2016
Juli 2016
Juni 2016
Mei 2016
April 2016
Maart 2016
Februari 2016
Januari 2016
December 2015
November 2015
Oktober 2015
September 2015
Augustus 2015
Juli 2015
Juni 2015
Mei 2015
April 2015
Maart 2015
Jubileum 2008
Jubileum 2013
Contact
Gastenboek
 

 

DE ZOMERKOMPETITIE 2019.

 


In dit nummer vindt u weer alles over de komende zomercompetitie. Het is inmiddels een goed gebruik geworden het geldende wedstrijdreglement voor aanvang van de kompetitie te publiceren. Wij adviseren u om deze regels goed te lezen, omdat u naderhand geen beroep kunt doen op onbekendheid met dit reglement. Eveneens is een artikeltje opgenomen over promotie en degradatie uit en naar de A-klasse. Voor diegene die nieuw zijn of ermee onbekend zijn wordt ook de geldende regeling met betrekking tot aan- en afmelding voor onze wedstrijden afgedrukt. Misschien dat u zich aan deze regeling kunt houden, want het maakt het voor de wedstrijdsecretaris gemakkelijker om zijn werkzaamheden naar behoren te doen. Er is dan een minimum aan misverstanden en ergernissen en daarvoor zijn wij u bij voorbaat veel dank verschuldigd voor uw medewerking. Het initiatief ligt in dezen geheel bij u.


 

WEDSTRIJDREGLEMENT.

 


Ook onze sport en onze vereniging kunnen niet zonder spelregels. Naast de algemene regels zoals opgenomen in de Grote Vergunning hebben wij ook eigen wedstrijdregels. Het is een goede gewoonte geworden om deze eenmaal per jaar weer onder uw aandacht te brengen. U kunt dan geen beroep doen op onbekendheid met onderstaande regels, maar het bestuur hoopt dat zij geen overtredingen hoeft te bestraffen. Ook willen wij graag nog even onder de aandacht brengen dat voor het vertrek gewacht moet worden op een teken van het bestuur. Het is wel zo netjes dat wij gelijktijdig vertrekken.


 

De geldende regels voor 2019 zijn:

 

1.      Er wordt gevist met 1 vaste hengel en 1 haak, waarbij de lijn waaraan deze haak is bevestigd, dient te zijn voorzien van een drijflichaam. De keuze van het aas is vrij, uitgezonderd levende of dode aasvis, een stukje vis of kunstaas.

2.      Tevens is het toegestaan te vissen met een matchhengel, Winckle picker of Feeder.

3.      Het is niet toegestaan om met de vaste hengel en matchhengel, Winckle picker of Feeder gelijktijdig te vissen. Het is het één of ander. Tussentijds mag men wel wisselen.

4.      Er moet vanaf de vaste wal worden gevist, dus niet vanaf bruggen, schepen e.d.

5.      Men mag alleen van steigers vissen, die in vaste verbinding staan met de wal, d.w.z. steigers die voor iedereen te betreden zijn.

6.      Er mag alleen gebruik worden gemaakt van laarzen tot de knie.

7.      Het gebruik van versneld vervoer is met toestemming toegestaan. Wel mogen openbare overzetmiddelen worden benut.

8.      Indien dat wordt verlangd door een van beide hengelaars moet de afstand tussen hen 5 meter zijn, gemeten tussen de dobbers

9.      Loop in de landerijen langs de kant. Sluit hekken en laat geen afval achter.

10. Het is verboden te vissen binnen 25 meter weerszijden van en tegenover melk- en vleesfabrieken.

11. Gaten in het riet slaan is ten strengste verboden.

12. Het is iedereen toegestaan te vissen in het water van zijn of haar keuze. Instapplaats hoeft niet dezelfde te zijn als uitstapplaats.

13. Is men uitgestapt op één van de aangewezen plaatsen dan neemt men de lusten en lasten van die uitstapplaats. Realiseert men zich naderhand dat deze keuze een slechte was, dan mag men alleen lopend naar een andere stopplaats gaan.

14. Daar waar het Wettelijk Verboden Toegang is (bordjes met artikel 461 wetboek van strafrecht, ongeacht de kleur), is het ook voor ons verboden. Men mag daar niet vissen, maar ook niet lopen. Verboden Toegang blijft in alle gevallen Verboden Toegang.

15. Voor het te laat aankomen bij de instapplaats geldt de volgende regeling;                                                                                                                                                                                             

                                   Tot 5 minuten te laat                     - 50% in mindering

                                  5 minuten of meer te laat              - algehele diskwalificatie

16. Eventuele overtredingen moeten binnen een kwartier na aankomst in het café gemeld zijn             

      bij het bestuur. Nadien zijn door de deelnemers geen reclames meer mogelijk.

17. Niet-deelnemers kunnen de overtreding melden bij het bestuur binnen 2 dagen na de

      wedstrijd. Daarna is dit zinloos.

18. Een beroep tegen diskwalificatie moet binnen 8 dagen bij het bestuur zijn ingediend.

19. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

OPGAVE EN AFMELDING.

 


Bij onze vereniging is, voor deelname aan de competitiewedstrijden, een aan- en afmeldings-regeling van toepassing. Deze regeling is bij de meesten van u wel bekend maar voor nieuwe deelnemers en voor uw geheugen publiceren we deze regeling nogmaals voor aanvang van een nieuwe kompetitie. De regeling ziet er als volgt uit: Als u zich opgeeft voor een wedstrijd betekent dat tevens dat u automatisch genoteerd staat voor de volgende wedstrijden van de kompetitie. Dus een opgave voor de eerste wedstrijd is voldoende om aan alle wedstrijden van de kompetitie mee te doen. Bent u verhinderd om aan een wedstrijd mee te doen, met uitzondering van de eerste wedstrijd natuurlijk, dan moet u zich afmelden. De reden van verhindering is NIET van belang. De sluitingsdatum voor opgave en afmelding wordt in het clubblad altijd bij de wedstrijdinformatie vermeld. Verzuimt u zichzelf af te melden, en u bent ook niet op de wedstrijddag aanwezig, dan bent u wel het inleggeld verschuldigd. Verrekening volgt op de eerstvolgende wedstrijddag. Als u zich op een reglementaire manier voor een wedstrijd hebt afgemeld en u wilt de daarop volgende wedstrijd wel weer mee, dan moet u zich opnieuw opgeven, dat spreekt voor zich.

Wij wensen u sportieve succesvolle en prettige wedstrijden.

                                                                                                                                  Het Bestuur.


 

ERE-METAAL.

 

Nu we weer aan de start staan van een nieuwe zomercompetitie zullen we nog even weer op papier zetten wat er op het spel staat bij deze reeks wedstrijden. Zowel in iedere klasse afzonderlijk als alle klassen samen. Voor de kampioenschappen gaat dit jaar het GEWICHT voor. Dit is alleen van toepassing wanneer een deelnemer 2e in aantal is en 2e in gewicht. Dit jaar wordt hij GEWICHT kampioen en is de derde plaats bij het AANTAL belangrijk voor het aantal kampioenschap.

Ere-klasse:           1. Algemeen kampioenschap op punten.

en A-Klasse          2. Aantal kampioenschap. (Gaat dit jaar voor)

                               3. Gewicht kampioenschap .

 

PROMOTIE EN DEGRADATIE.

 


Zoals we eens op een jaarvergadering hebben besloten zullen de klassen gelijkelijk worden verdeeld. Er wordt NIET gekeken naar kampioenen, maar de beide klassen worden samengevoegd en er wordt een streep getrokken. Wie onder de streep staat vist in de A-klasse en wie boven de streep staat in de Ere-klasse.   Dit betekent dat vanaf A.A. Hofman iedereen in de A-klasse gaat vissen en de rest in de Ere-klasse. Eventuele nieuwe of oude deelnemers worden ter beoordeling van het bestuur ingedeeld. Tussentijdse wisseling wordt hierbij niet uitgesloten, echter dit kan maar één keer plaatsvinden.


Eindstand na 5 wedstrijden ZOMER 2018.

 

Nr

Naam

Punten

1

J. Roossien

1531.62

2

H. Fraiquin

1298.60

3

G.W. Simons

1285.50

4

J. Fraiquin

1231.78

5

H. Schuil

1195.32

6

E. Bults

1080.04

 

A-klasse

 

1

A.A. Hofman

1044.68

2

J. Bults

1014.96

3

S. Voorma

 693.10

4

H. Corsius

 693.90

5

A. Hoeboer

 693.90

6

K. Vos

 482.90

7

M. Kegel

 273.46

 

 

DE EERSTE ZOMERWEDSTRIJD.

 

De van belang zijnde gegevens zijn de volgende:

 

Wedstrijddatum          : 4 mei 2019  

 

Samenkomst               : 06.00 UUR IN HOTEL RESTAURANT ADUARD.

 

Pleisterplaats              : Voor en na de wedstrijd zijn we daar te gast.

 

Kampplaats                : Deze wordt door de plaatsbepalingscommissie vastgesteld.

 

                                     De leden krijgen de keuze per e-mail toegestuurd.

 

Opgave                       : Tot en met 24 april a.s. bij:

 

                                      H. Corsius, Het Want 60, tel: 050 – 5422253.

 

Opgave door              : Die deze competitie mee willen vissen.

 

 

 

DE LAATSTE LOODJES LAGEN IN DOKKUM.

 

Vandaag 6 April zijn we de laatste winterwedstrijd gaan vissen in Dokkum.

 

Het was reeds enige tijd geleden dat we hier waren, de vorige keer dat we hier wilden vissen bleek dat men aan het baggeren was en het water bruin en zanderig.

 

Om 6.00 uur waren we met 9 personen aanwezig in Restaurant Aduard, hier was het behoorlijk druk met auto’s en veel mensen in de eetzaal.

 

Loes had het hierdoor behoorlijk druk, maar wij konden ons 2e kopje koffie zelf wel pakken en inschenken. Johan en Harrij Fraiquin, en Manfred hadden iets anders te doen. Huub ging vandaag niet mee maar was vanmorgen wel aanwezig voor de admi.

 

Om half 7 zijn we met zijn achten richting Dokkum gereden.

 

Koos Vos was ook terug van vakantie en had er vandaag veel zin in om een flink aantal vis te vangen. Edwin hoopte veel brasem aan de haak te kunnen slaan en Anton wilde hetzelfde en had daarom zijn winckelpicker mee genomen. Later bleek dat ze flinke lappen vis in hun schepnet hadden doen belanden.

 

Koos claimde onmiddellijk het gezelschap van Sikko en vertrokken richting de Dokkummer EE achter de sportvelden. Gerrit , Harrij Schuil met zijn vismaatje Jacq hadden diezelfde gedachten.

 

Edwin ging richting de stad naar de pier waar hij de vorige keer veel succes heeft gehad. Maar jammer langs de kade lagen de bootjes in linie achter elkaar en was er weinig ruimte om te staan vissen. Er was nog een plekje vrij om te staan. De vangst bestond uit veel ondermaatse vis. De eigenaar van de boot waar hij achter stond bleek een aardige man die onderhoud aan de boot pleegde. Jan die later ook de plek bezocht toen Edwin zijn heil ergens anders zocht, n.l. bij de molen , had andere ervaring met deze meneer. Terwijl Jan net de vissen op voor had bleek de beste man het idee te hebben om de motor te starten en even flink te gassen. Weg vis en een modderige watermassa. Dus maar weer verkassen naar de ponton waar ik ‘s morgens redelijk vis ving, ook veel klein spul. Hier maar gaan zitten en niet meer weg gegaan tot einde wedstrijd.

 

Gerrit, Koos, Sikko, Harrij en Jack hebben een flink rondje Dokkum gedaan met een goede vangst voor de een en voor de ander is minder.

 

Om 3 uur zijn we richting Aduard gegaan zo als gebruikelijk. Na een drankje en een hapje(gebruikelijke ballen en patat) werden de vleespakketten en de rollades verdeeld en zijn we huiswaarts gekeerd.

 

De vlees pakketten voor de vissers die vandaag niet aanwezig waren doch de andere wedstrijden wel mee waren halen hun vleeswaren af bij Huub.

  

De volgende wedstrijd is van de zomercompetitie op 4 mei 2019.

 

 

UITSLAG 6e WEDSTRIJD.

 

Ere-klasse                                        A-klasse

 

1

J. Roossien

128

8887

 

1

E. Bults

 68

 9906

2

J. Bults

 76

8406

 

2

K. Vos

103

 7312

3

H. Schuil

 96

6225

 

3

A. Hoeboer

 49

12467

4

G.W. Simons

 79

7056

 

 

 

 

 

5

S. Voorma

 70

4103

 

 

 

 

 

  

EINDSTAND NA 6 WEDSTRIJDEN

  

ERE-KLASSE

       

No.

Naam.

Punten.

Aantal.

Gewicht.

Wedstr.

1.

J. Roossien

2856.-2

1105 – 1

87551 – 1

6

2.

H. Schuil

2655.80

 975 – 2

84040 – 2

6

 3.

J. Bults

2116.80

 600 – 4

75840 – 3

6

4.

G.W. Simons

1695.86

 639 – 3

52843 – 4

5

5.

H. Fraiquin

1333.68

495 – 6

41934 – 5

4

 6.

S. Voorma

1269.70

 512 – 5

37885 – 6

6

 

A-KLASSE

       

No.

Naam.

Punten.

Aantal.

Gewicht.

Wedstr.

1.

E. Bults

1931.24

570 – 1

68062 - 1

6

2.

J. Fraiquin

1535.82

550 – 2

49291 – 2

4

3.

K. Vos

 784.46

299 – 3

24273 – 4

3

4.

A. Hoeboer

633.08

140 – 5

24654 – 3

4

5.

M. Kegel

 598.86

172 – 4

21343 – 5

4

6.

A.A. Hofman

 235.70

 86 – 6

 7485 – 6

2

7.

H. Corsius

 115.68

 43 – 7

 3634 – 7

2

 

 

 

Kampioenen in de Ere-klasse waren:

 

Algemeen                   J. Roossien                             2856.02 punten

 

Aantal                         H. Schuil                                        975 stuks

 

Gewicht                      J. Bults                                      75840 gram

 

Kampioenen in de A-klasse waren:

 

Algemeen                   E. Bults                                  1931.24 punten

 

Aantal                         J. Fraiquin                                      550 stuks

 

Gewicht                      A. Hoeboer                                24654 gram

  

Dit jaar ging het aantal voor.