Home
LAATSTE NIEUWS
Notulen Jaarv. 2016
Activiteiten
Activiteit kalender
Wij over onszelf
Lid worden
Aanmeldingsformulier
DIRECT een VISPAS
JeugdVISpas
NachtVISpas
Derde Hengelbewijs
Opzegging Vereniging
Reglementen
Ring/Kaartvissen
Fotoalbum
Wedstrijdplaatsen
Kampioenen
Het bestuur
Clubblad
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
Augustus 2018
Juli 2018
Juni 2018
Mei 2018
April 2 2018
April - 1 2018
Februari 2018
Januari 2018
December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
Augustus 2017
Juli 2017
Juni 2017
Mei 2017
April 2017
Maart 2017
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Augustus 2016
Juli 2016
Juni 2016
Mei 2016
April 2016
Maart 2016
Februari 2016
Januari 2016
December 2015
November 2015
Oktober 2015
September 2015
Augustus 2015
Juli 2015
Juni 2015
Mei 2015
April 2015
Maart 2015
Jubileum 2008
Jubileum 2013
Contact
Gastenboek
 

CLUBBLAD HC Het Noorden.

43e Jaargang nr. 11  - maart 2015

 


INHOUD.

VISje – Karpernieuws

Potloodkaarten

Meevistoestemming

Informatie zesde winterwedstrijd

Gesloten tijd

Voorlopig bewijs van lidmaatschap

Vissen in Sneek

Bedankt

Uitslag vijfde winterwedstrijd


 

VISje – KARPERNIEUWS.
Op zaterdag 28 februari zijn voor onderzoek 240 spiegelkarpers

uitgezet op verschillende plekken in het ruim 26 km lange Noord-Willemskanaal. Het doel hiervan is om aan te tonen dat de karpers voornamelijk in het kanaal rondzwemmen en bijna niet wegtrekken naar omliggende natuurgebieden waar ze schade zouden kunnen veroorzaken. Het twee jaar durende onderzoek is een onderdeel van een plan van Hengelsportfederatie Groningen Drenthe en de KSN Groningen Drenthe voor het verbeteren van het karperbestand op de kanalen.  Om het trekgedrag te kunnen bepalen zijn alle uitgezette karpers gemarkeerd. Van de 240 karpers zijn er 36 voorzien van een zendertje. Deze karpers worden geregistreerd met speciale ontvangers die op bepaalde plekken staan opgesteld. De rest is gemarkeerd met een oranje merkje met daarop een nummer. De karper heeft geen last van dit merkje en zwemt vrij rond. De sportvissers die gemarkeerde spiegelkarpers vangen worden gevraagd om informatie hierover te mailen naar: karper@sportvisserijnederland.nl
Wat mail je? Vangstdatum, locatie, lengte vis, nummer merkje en eventueel een foto van de linkerflank van de karper. De eerste 20 meldingen krijgen een knuffelkarpertje cadeau. Op 3 maart is inmiddels de eerste gemarkeerde spiegelkarper gemeld en zijn er nog 19 knuffelkarpertjes te verkrijgen.
Martin.

 

POTLOODKAARTEN.
Op zaterdag 7 maart is tijdens de vijfde winterwedstrijd voor het eerst de potloodkaarten gebruikt. Iedereen die deelnam kreeg zo’n kaart plus een vulpotlood en een gommetje.
De komende wedstrijden gaan we de kaarten uitproberen. Nog enkele opmerkingen over de kaarten:

De potloodkaarten zijn alleen geschikt voor potloden en mogen niet ingevuld worden met een watervaste stift.

De kaarten kunnen met potlood zelfs in de stromende regen worden ingevuld.

Als je aan het eind van de wedstrijd geen (vul-)potlood bij je hebt hebt is kun je een andere lenen bij Martin.

Gebruik geen Ikea-potloodjes of andere potloden anders dan HB (vul-)potloden.

 


De meeste kaarten die worden ingeleverd zijn goed leesbaar. Maar af en toe komt het voor dat er toch wat getallen onleesbaar zijn. Vul daarom altijd je kaart zo duidelijk mogelijk in. Is iets onduidelijk, geef dit dan tijdens het inleveren aan mij door. We zetten het dan samen op de kaart.
Martin.


MEEVISTOESTEMMING.
Vanaf 15 februari 2015 is het voor VISpashouders mogelijk

om drie keer per jaar een verschillend iemand gratis een dag mee te nemen om samen te vissen. Hiervoor dient de VISpashouder een MeeVIStoestemming aan te vragen voor de persoon die mee wil gaan vissen op www.meevistoestemming.nl. Sportvisserij Nederland hoopt dat u samen een leuke dag heeft en dat de meevisser enthousiast wordt over onze passie vissen en mogelijk zelf ook lid wordt van een hengelsportvereniging.
Let op: Vraag de MeeVIStoestemming aan voor de dag dat je zeker weet dat je gaat vissen met die persoon, liefst 1 dag van te voren of zelfs op de dag dat je gaat vissen. Datum en persoon is na het bestellen niet meer aan te passen en een persoon krijgt slechts 1 keer een MeeVIStoestemming. Een MeeVIStoestemming is niet in te ruilen voor een andere datum en voor dezelfde persoon aanvragen voor een andere dag is niet mogelijk.
(Bron: www.meevistoestemming.nl)

 

 

INFORMATIE ZESDE WINTERWEDSTRIJD.

 

De volgende gegevens zijn van belang:
Wedstrijddatum : zaterdag 4 april 2015
Tijdstip samenkomst : 07.00 uur in "Hotel Restaurant Aduard” 
Wedstrijdduur : zoals op jaarvergadering besloten is de vistijd 7 uur
Pleisterplaats : voor en na de wedstrijd zijn we te gast in "Hotel Aduard te Aduard"
Kampplaats : deze wordt door de plaatsbepalingscommissie vastgesteld
   de leden die kunnen op vrijdagmiddag bij H. Corsius of 
   H. Schuil informeren naar de kampplaats.
 

 deelnemers ontvangen woensdag 1 april per email de gekozen

 kampplaats

Opgave : tot en met 26 maart a.s. bij:
    H. Corsius, Het Want 60, tel: 050-5422253
Opgave door

: iedereen die deze competitie mee wil vissen en zich nog niet

  heeft opgegeven 

Afmelden door : iedereen die deze wedstrijd is verhinderd
   

Na afloop prijsuitreiking. Iedereen wordt geacht aanwezig te zijn om zijn prijs en/of vleespakket in ontvangst te nemen.

 

 

 

 

GESLOTEN TIJD.
Het voorjaar is de mooiste tijd om na de winterperiode weer te gaan vissen. Let er echter wel op dat er ook een gesloten tijd is voor oa de volgende vissen:
•    Snoek van 1 maart tot aan de laatste zaterdag van mei (IJsselmeer: tot en met 31 mei)
•    Barbeel, kopvoorn en winde van 1 april tot en met 31 mei.
•    Snoekbaars en baars: van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei

     (IJsselmeer: tot en met 31 mei)

Voor Aassoorten voor de hengel geldt van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei (30 mei 2015) en voor het IJsselmeer tot en met 31 mei een wettelijk verbod om in het Nederlandse binnenwater te vissen met een hengel met de volgende aassoorten:
•    een dood visje;
•    een stukje vis (ongeacht hoe groot);
•    slachtproducten;
•    alle soorten kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.

Sinds 2014 is er geen gesloten tijd meer om met wormen te vissen.

 VOORLOPIG BEWIJS VAN LIDMAATSCHAP.
Nieuwe leden die een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap

hebben ingevuld voor het jaar 2015 hebben helaas nog geen VISpas 2015 ontvangen. De reden hiervan is dat de software van de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe niet optimaal werkt. Dit zal op zeer korte termijn worden opgelost. Er liggen op het kantoor in Tynaarlo een kleine 600 aanvragen die pas later verwerkt kunnen worden. Daarom is besloten de termijn van geldigheid van het Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap tot 15 maart te verlengen. Naar verwachting zullen dan de passen verwerkt en verstuurd worden. De Boa’s die controleren aan de

waterkant zijn geïnformeerd door de hengelsportfederatie.

Heeft u vragen over de betaling of de Vispas bel dan met de Federatie Groningen Drenthe.
Het nummer is:  0592 – 542890.
U krijgt dan Lambertha aan de lijn en zij kan u verder helpen. Heeft u een mutatie in uw adresgegevens, dan even een berichtje aan uw vereniging en zij zorgen er voor dat het op de juiste plek komt.
Martin.

 


VISSEN IN SNEEK.
Op zaterdag 7 maart 2015 is de vijfde winterwedstrijd vervist in Sneek. De plaatsbepalingscommissie had bepaalt dat we het beste weer in Sneek konden vissen.
De visdag begon bij onze vaste pleisterplaats Hotel Aduard in Aduard. En zoals als (bijna) altijd had Loes de koffie alweer klaar. Deze ochtend was toch iets anders dan anders. De meest rechtse stoel aan het achterste tafeltje was leeg. Dit is de plek waar Bertus altijd zit. Hij ging vandaag niet mee omdat hij aan het werk was bij zijn dochter.

Even na 7 uur was iedereen aanwezig. Iedereen, nee niet iedereen. Behalve Bertus waren ook Huub en Manfred er niet. Huub heeft medische problemen met zijn heup en Manfred is herstellende van een nieuwe knie. In ieder geval veel beterschap.  Na de tweede kop koffie van Loes was het tijd om de kaarten uit te delen. Iedereen had een zakje met een nieuwe potloodkaart gekregen, samen met een vulpotlood en een fel gekleurd gommetje. Tijdens de vorige wedstrijd zijn de kaarten getest en vandaag werden ze voor het eerst door iedereen gebruikt. De voordelen van deze kaarten zijn dat de aantallen met potlood kunnen worden ingevuld. En dit kan ook als de kaarten nat zijn. De “oude” kaarten moesten met een watervaste stift worden ingevuld. Als deze kaarten nat werden lukte dit niet en werden de ingevulde aantallen snel onleesbaar.

 

Na het uitdelen van de kaarten werd tijdens het ochtendpraatje de autoverdeling voorgelezen. We waren met 17 personen en vertrokken in kolonne met 5 auto’s naar Sneek.
In Sneek was de parkeerplaats aan de Houkessloot een grote bouwput. Het bleek dat Sneek gedeeltelijk op de schop was en op de parkeerplaats lagen behoorlijke voorraden bergen zand en stenen. Misschien wordt het mooie Sneek nog mooier door de nieuwe bestrating.
Nadat we onze visspullen hadden uitgepakt gingen we elk onze eigen weg. Ondanks het zonnige weer was het koud. Dit kwam voornamelijk door de lage gevoelstemperatuur veroorzaakt door de harde wind.

 

Ik ging met Joris richting de steiger aan de Houkessloot. Hier hadden ook Henk en Gerrit Hagels al een plekje gevonden. Wij liepen door tot aan de steiger bij de chinees. Joris ging aan het eind van de steiger over het hek vissen en ik aan de zijkant. Zo hadden we een grotere kans dat we een goed stek zouden vinden. Korte tijd later begonnen we te vissen. Nog geen halve minuut later sloeg Joris een grote vis een de haak, maar door de constructie met de toren en het hek was het moeilijk om het schepnet te gebruiken. Nadat we samen de vis eruit hadden gehaald bleek het een bijzonder sterke brasem van 40 cm te zijn. Dit begon goed. Helaas voor ons was dit alle vis die we daar vingen. Op de steigers een eindje terug waren inmiddels Henk en Gerrit Hagels ook al weg. Dit is heel bijzonder wan ik heb Gerrit eigenlijk nog niet vaak zien sjouwen. Achteraf bleek dat hij tijdens deze wedstrijd sinds jaren meer had gelopen dan de alle wedstrijden van de afgelopen jaren bij elkaar.

 

Het was voor ons wel duidelijk dat het tijd was om te verkassen. We zijn naar de steiger aan de Jousterkade gelopen. Hier stonden Gerrit, Cor en Anton te vissen. Cor had er al wel een leuk aantal vissen gevangen. Merkwaardig genoeg viel de vangsten op de bekende succes-visplekken aan de Jousterkade wel wat tegen. Ook kwamen we Gerrit Simons tegen. Hij kon ook geen goede stek vinden. Later op de dag is dit wel weer goed gekomen want hij heeft later toch nog (met 102 maatse vissen) goed gevangen. Ook de broers Fraiquin begonnen bij de Jousterkade. Harrij had het pech dat hij er zo’n grote vis aan had, dat zijn hengel brak. Gelukkig had hij een reservehengel waardoor hij verder kon vissen. Ik ben Joris doorgelopen naar de bocht aan de 2e Oosterkade. Joris ging daar naast de brug zitten en ik een eindje verder naast een fietsenstalling. Joris begon redelijk te vangen. Af en toe had hij hele mooie voorns. Bij mij liep het slechter. Op deze stek had ik veel last van 10-tallen sterk ondermaatse baarsjes. Zelfs met deeg ving ik ze. Aan de overkant had Jan een leuke visstek. Zowel Jan als Joris vingen met regelmaat mooie grote voorns. Het was duidelijk dat ik verkeerd zat.

 

Ik ben iets verplaatst door voor de Reformwinkel te gaan zitten vissen. Hier heb ik tuig vervangen door een 10/00 lijn en haak nr 18. Ook heb ik de bodem extra goed afgepeild en ben er met deeg gaan vissen. Het was er ongeveer 2,5 meter diep. Na korte tijd had ik een paar leuke voorns. Maar voornamelijk tijdens het inwerpen (on the drop) en het waren opstekers. Het vis zat dus hoger. Na enkele keren mijn dobber te hebben verschoven zat ik succesvol op 20 cm van de bodem vissen. Het was inmiddels 13.00 uur geworden en ik ving nu pas goed. In de twee volgende uren heb ik 45 maatse vissen gevangen.

In de rest van Sneek werd er ook goed gevangen. Behalve de mooie voorns werden er ook brasempjes gevangen. Af en toe gebeurd er iets waarvan je denkt dat kan niet waar zijn. Zo’n verhaal overkwam Harrij Schuil en Nico Oosterbaan. Op een gegeven moment zat Harrij ergens te vissen toen er kat aankwam. Deze kat liep naar zijn vistas en ging met zijn voorpootjes er tegen aan staan. Harrij wilde het beestje wegjagen toen hij zag dat het een dobber in zijn bekje had en de dobber in de tas liet vallen. Vervolgens liep de kat weg en Harrij met de dobber achterlatend. Later op de terugweg vertelde Harrij in de auto het verhaal en liet de dobber zien. Het bleek dat dit de dobber was van Nico. Het verhaal van Nico was dat hij ergens stond te vissen en net toen hij de vis op hengelde dook er meteen een kat op en ging er mee vandoor. De lijn kapte boven de dobber en Nico was kwaad op de kat die heel hard wegliep met de vis en zijn tuigje. Later bracht deze zelfde kat de dobber weer terug naar Harrij!

 

Tegen drie uur was de vistijd en de kans op ongelofelijke verhalen weer voorbij en moesten we ons haasten om op tijd bij de auto’s te zijn. Onderweg kwamen we Cor tegen. Hij had zijn visspullen al veel eerder op de parkeerplaats gezet en zwierf een beetje rond. Helaas voor Cor waren voor veel van ons de laatste uren heel succesvol. Na het inpakken zijn we met zijn allen richting Aduard gegaan. Hier hebben we onder het genot van een koeldrankje een warme hap gehad. Terugkijkend hadden we in Sneek een succesvolle visdag. Iedereen heeft mooie grote voorns gevangen  en zelfs de brasem kwam los. De 17 deelnemers hebben samen 1541 maatse vissen gevangen met een totaal gewicht van ruim 210 kg. Koos Vos heeft met 174 de meeste vissen gevangen en Joris Smit met 40 cm de grootste vis.
Is het erg dat we weer naar Sneek zijn geweest? Ik denk het niet. Als we moeten kiezen tussen Sneek en een andere kampplaats waar we misschien minder goed vangen, kies ik toch voor de grote wintervoorns van het mooie en bruisende Sneek.
Martin.


BEDANKT.
Deze uitgave van dit clubblad is voor ons allemaal mogelijk gemaakt door een bijdrage van Jan Bults, Edwin Bults, Joris Smit en Huub Corsius.
Martin.

 

UITSLAG VIJFDE WINTERWEDSTRIJD.

De vijfde winterwedstrijd 2015 werd vervist in het voor ons vertrouwde Sneek. De 17 deelnemers hebben samen 1541 maatse vissen gevangen met een totaal gewicht van ruim 210 kg. Er is goed gevangen ondanks de onwinterse dag met veel zon en een harde koude wind. Er zijn vooral veel mooie grote wintervoorns gevangen. Koos Vos heeft met 174 de meeste vissen gevangen en Joris Smit met 40 cm de grootste vis.

 

De uitslag is:

 

No. Naam. Aantal. Gewicht. Punt.
1. K. Vos 174 25639 686,78
2. H. Fraiquin 162 19018 542,36
3. J. Roossien 143 14521 433,42
4. H. Schuil 140 17282 485,64
5. J. Fraiquin 138 14909 436,18
6. N. Oosterbaan 131 18130 493,60
7. G. Simons 102 12911 360,22
8. E. Bults 79 9719 273,38
9. K. Haan 75 12425 323,50
10. H. Wiegman 72 8150 235,00
11. G. Hagels 71 13413 339,26
12. J. Bults 59 8632 231,64
13. S. Voorma 57 12235 301,70
14. M. Kuiper 49 6924 187,48
15. J. Smit 41 7805 197,10
16. C. van Bruggen 32 7295 177,90
17. A. Hoeboer 16 1245 40,90

 

 

 

 

 

De stand van de competitie na 5 wedstrijden is:

 

Ere-Klasse:

 

No. Naam. Punten. Aantal. Gewicht. Wedstr.
1. J. Roossien 1811,30 - 1 667 - 1 57215 - 2 5
2. H. Schuil 1810,26 - 2 578 - 2 61613 - 1 5
3. G. Simons 1356,90 - 3 413 - 4 47195 - 3 4
4. J. Fraiquin 1262,00 - 4 464 - 3 39900 - 6 4
5. A. Hofman 1184,00 - 5 339 - 5 42250 - 4 4
6. G. Hagels 1082,46 - 6 282 - 8 40023 - 5 4
7. J. Bults 976,16 - 7 286 - 7 34508 - 7 5
8. E. Bults 953,40 - 8 302 - 6 32570 - 8 5
9. H. Fraiquin 871,16 - 9 282 - 9 29458 - 9 3
10. H. Corsius 0 - 10 0 - 10 0 - 10 0

 

 

A-Klasse:

 

No. Naam. Punten. Aantal. Gewicht. Wedstr.
1. K. Vos 1790,96 - 1 489 - 1 65098 - 1 4
2. N. Oosterbaan 1374,72 - 2 472 - 2 45136 - 2 5
3. K. Haan 1209,52 - 3 325 - 4 44226 - 3 5
4. H. Wiegman 919,74 - 4 328 - 3 29587 - 4 4
5. J. Smit 714,18 - 5 205 - 5 25459 - 5 4
6. C. van Bruggen 573,24 - 6 167 - 6 20312 - 6 5
7. S. Voorma 460,00 - 7 123 - 8 16850 - 7 3
8. M. Kuiper 414,26 - 8 130 - 7 14213 - 8 5
9. A. Hoeboer 273,28 - 9 76 - 9 9864 - 9 5
10. M. Kegel 173,24 - 10 45 - 10 6412 - 10 2