Home
LAATSTE NIEUWS
Notulen Jaarv. 2016
Activiteiten
Activiteit kalender
Wij over onszelf
Lid worden
Aanmeldingsformulier
DIRECT een VISPAS
JeugdVISpas
NachtVISpas
Derde Hengelbewijs
Opzegging Vereniging
Reglementen
Ring/Kaartvissen
Fotoalbum
Wedstrijdplaatsen
Kampioenen
Het bestuur
Clubblad
September 2020
Augustus 2020
Juli 2020
Juni 2020
Mei 2020
April 2020
Maart 2020
Februari 2020
Januari 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
Augustus 2019
Juli 2019
Juni 2019
Mei 2019
April 2019
Maart 2019 - 2
Maart 2019 - 1
Januari 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
Augustus 2018
Juli 2018
Juni 2018
Mei 2018
April 2 2018
April - 1 2018
Februari 2018
Januari 2018
December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
Augustus 2017
Juli 2017
Juni 2017
Mei 2017
April 2017
Maart 2017
Februari 2017
Januari 2017
December 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
Augustus 2016
Juli 2016
Juni 2016
Mei 2016
April 2016
Maart 2016
Februari 2016
Januari 2016
December 2015
November 2015
Oktober 2015
September 2015
Augustus 2015
Juli 2015
Juni 2015
Mei 2015
April 2015
Maart 2015
Jubileum 2008
Jubileum 2013
Contact
Gastenboek
 

DE ZOMERKOMPETITIE 2017.

 


In dit nummer vindt u weer alles over de komende zomercompetitie. Het is inmiddels een goed gebruik geworden het geldende wedstrijdreglement voor aanvang van de kompetitie te publiceren. Wij adviseren u om deze regels goed te lezen, omdat u naderhand geen beroep kunt doen op onbekendheid met dit reglement. Eveneens is een artikeltje opgenomen over promotie en degradatie uit en naar de A-klasse. Voor diegene die nieuw zijn of ermee onbekend zijn wordt ook de geldende regeling met betrekking tot aan- en afmelding voor onze wedstrijden afgedrukt. Misschien dat u zich aan deze regeling kunt houden, want het maakt het voor de wedstrijdsecretaris gemakkelijker om zijn werkzaamheden naar behoren te doen. Er is dan een minimum aan misverstanden en ergernissen en daarvoor zijn wij u bij voorbaat veel dank verschuldigd voor uw medewerking. Het initiatief ligt in dezen geheel bij u.


 

WEDSTRIJDREGLEMENT.

 


Ook onze sport en onze vereniging kunnen niet zonder spelregels. Naast de algemene regels zoals opgenomen in de Grote Vergunning hebben wij ook eigen wedstrijdregels. Het is een goede gewoonte geworden om deze eenmaal per jaar weer onder uw aandacht te brengen. U kunt dan geen beroep doen op onbekendheid met onderstaande regels, maar het bestuur hoopt dat zij geen overtredingen hoeft te bestraffen. Ook willen wij graag nog even onder de aandacht brengen dat voor het vertrek gewacht moet worden op een teken van het bestuur. Het is wel zo netjes dat wij gelijktijdig vertrekken.


 

De geldende regels voor 2017 zijn:

 

1.      Er wordt gevist met 1 vaste hengel en 1 haak, waarbij de lijn waaraan deze haak is bevestigd, dient te zijn voorzien van een drijflichaam. De keuze van het aas is vrij, uitgezonderd levende of dode aasvis, een stukje vis of kunstaas.

2.      Tevens is het toegestaan te vissen met een matchhengel, Winckle picker of Feeder.

3.      Het is niet toegestaan om met de vaste hengel en matchhengel, Winckle picker of Feeder gelijktijdig te vissen. Het is het één of ander. Tussentijds mag men wel wisselen.

4.      Er moet vanaf de vaste wal worden gevist, dus niet vanaf bruggen, schepen e.d.

5.      Men mag alleen van steigers vissen, die in vaste verbinding staan met de wal, d.w.z. steigers die voor iedereen te betreden zijn.

6.      Er mag alleen gebruik worden gemaakt van laarzen tot de knie.

7.      Het gebruik van versneld vervoer is niet toegestaan. Wel mogen openbare overzetmiddelen worden benut.

8.      Indien dat wordt verlangd door een van beide hengelaars moet de afstand tussen hen 5 meter zijn, gemeten tussen de dobbers

9.      Loop in de landerijen langs de kant. Sluit hekken en laat geen afval achter.

10. Het is verboden te vissen binnen 25 meter weerszijden van en tegenover melk- en vleesfabrieken.

11. Gaten in het riet slaan is ten strengste verboden.

12. Het is iedereen toegestaan te vissen in het water van zijn of haar keuze. Instapplaats hoeft niet dezelfde te zijn als uitstapplaats.

13. Is men uitgestapt op één van de aangewezen plaatsen dan neemt men de lusten en lasten van die uitstapplaats. Realiseert men zich naderhand dat deze keuze een slechte was, dan mag men alleen lopend naar een andere stopplaats gaan.

14. Daar waar het Wettelijk Verboden Toegang is (bordjes met artikel 461 wetboek van strafrecht, ongeacht de kleur), is het ook voor ons verboden. Men mag daar niet vissen, maar ook niet lopen. Verboden Toegang blijft in alle gevallen Verboden Toegang.

15. Voor het te laat aankomen bij de instapplaats geldt de volgende regeling;                                                                                                                                                                                             

                                   Tot 5 minuten te laat                     - 50% in mindering

5 minuten of meer te laat              - algehele diskwalificatie

16. Eventuele overtredingen moeten binnen een kwartier na aankomst in het café gemeld zijn             

      bij het bestuur. Nadien zijn door de deelnemers geen reclames meer mogelijk.

17. Niet-deelnemers kunnen de overtreding melden bij het bestuur binnen 2 dagen na de

      wedstrijd. Daarna is dit zinloos.

18. Een beroep tegen diskwalificatie moet binnen 8 dagen bij het bestuur zijn ingediend.

19. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

OPGAVE EN AFMELDING.

 


Bij onze vereniging is, voor deelname aan de competitiewedstrijden, een aan- en afmeldings-regeling van toepassing. Deze regeling is bij de meesten van u wel bekend maar voor nieuwe deelnemers en voor uw geheugen publiceren we deze regeling nogmaals voor aanvang van een nieuwe kompetitie. De regeling ziet er als volgt uit: Als u zich opgeeft voor een wedstrijd betekent dat tevens dat u automatisch genoteerd staat voor de volgende wedstrijden van de kompetitie. Dus een opgave voor de eerste wedstrijd is voldoende om aan alle wedstrijden van de kompetitie mee te doen. Bent u verhinderd om aan een wedstrijd mee te doen, met uitzondering van de eerste wedstrijd natuurlijk, dan moet u zich afmelden. De reden van verhindering is NIET van belang. De sluitingsdatum voor opgave en afmelding wordt in het clubblad altijd bij de wedstrijdinformatie vermeld. Verzuimt u zichzelf af te melden, en u bent ook niet op de wedstrijddag aanwezig, dan bent u wel het inleggeld verschuldigd. Verrekening volgt op de eerstvolgende wedstrijddag. Als u zich op een reglementaire manier voor een wedstrijd hebt afgemeld en u wilt de daarop volgende wedstrijd wel weer mee, dan moet u zich opnieuw opgeven, dat spreekt voor zich.

Wij wensen u sportieve succesvolle en prettige wedstrijden.

                                                                                                                                  Het Bestuur.


 

ERE-METAAL.

 

Nu we weer aan de start staan van een nieuwe zomercompetitie zullen we nog even weer op papier zetten wat er op het spel staat bij deze reeks wedstrijden. Zowel in iedere klasse afzonderlijk als alle klassen samen. Voor de kampioenschappen gaat dit jaar het AANTAL voor. Dit is alleen van toepassing wanneer een deelnemer 2e in aantal is en 2e in gewicht. Dit jaar wordt hij AANTAL kampioen en is de derde plaats bij het GEWICHT belangrijk voor het gewicht kampioenschap.

Ere-klasse:      1. Algemeen kampioenschap op punten.

en A-Klasse    2. Aantal kampioenschap. (Gaat dit jaar voor)

                               3. Gewicht kampioenschap.

PROMOTIE EN DEGRADATIE.

 


Zoals we eens op een jaarvergadering hebben besloten zullen de klassen gelijkelijk worden verdeeld. Er wordt NIET gekeken naar kampioenen, maar de beide klassen worden samengevoegd en er wordt een streep getrokken. Wie onder de streep staat vist in de A-klasse en wie boven de streep staat in de Ere-klasse.   Dit betekent dat vanaf Johan Fraiquin iedereen in de A-klasse gaat vissen en de rest in de Ere-klasse. Eventuele nieuwe of oude deelnemers worden ter beoordeling van het bestuur ingedeeld. Tussentijdse wisseling wordt hierbij niet uitgesloten, echter dit kan maar één keer plaatsvinden.


 

 

Eindstand na 5 wedstrijden ZOMER 2016.

 

Nr

Naam

Punten

Aantal

Gewicht

 

1

H. Corsius

1338.32

343

49766

2

H. Schuil

1318.68

412

45334

 

3

G.W. Simons

1297.62

345

47631

 

4

H. Fraiquin

1292.40

448

42220

 

5

J. Roossien

1230.82

335

44791

 

6

A.A. Hofman

1195.26

187

50413

 

 

A-KLASSE

 

 

 

 

1

J. Fraiquin

1144.14

428

35807

 

2

E. Bults

1107.92

230

43896

3

J. Bults

 535.44

152

19172

4

C. van Bruggen

 404.66

126

13933

5

A.Hoeboer

 394.46

123

13573

6

M. Kegel

 212.90

 57

 7795

               

 

 

 

DE EERSTE ZOMERWEDSTRIJD.

 

 

 

De van belang zijnde gegevens zijn de volgende:

 

Wedstrijddatum          : 6 mei 2017  

 

Samenkomst               : 06.00 UUR IN HOTEL RESTAURANT ADUARD.

 

Pleisterplaats              : Voor en na de wedstrijd zijn we daar te gast.

 

Kampplaats                : Deze wordt door de plaatsbepalingscommissie vastgesteld.

 

                                     De leden krijgen de keuze per e-mail toegestuurd.

 

Opgave                       : Tot en met 24 april a.s. bij:

 

                                    H. Corsius, Het Want 60, tel: 050 – 5422253.

 

Opgave door              : Die deze competitie mee willen vissen.

 

 

 

VERTROUWDE PLEK.

 

 

 

Op 18 maart stond er een wedstrijd op het programma. Dit was de inhaal wedstrijd van januari die vanwege het weer was afgelast. Helaas moesten de gebroeders Fraiquin verstek laten gaan wegens andere verplichtingen. Dat betekende dat we met 11 personen aan de start verschenen. Maar het is ook voor 11 personen moeilijk een kampplaats te kiezen. Je wilt altijd de groots mogelijke vangst en wel voor iedereen. Balk was volgens Harrij geen optie, want hij had daar met moeite 150 vissen gevangen. Maar waar moeten we dan heen, want een goede plek was niet bekend. Uiteindelijk werd besloten om maar naar de vertrouwde plek Sneek te gaan. Het was al maanden slecht en het moest een keer goed worden en waarom zou dat nu niet zijn. Met vertrouwen en goede hoop togen we op weg om een uur later in Sneek te komen. Er stond wel een stevig windje en die stond dwars over de Houkes. Dat nodigde niet uit om daar te gaan vissen. Maar in Sneek moet het mogelijk zijn om een beschutte plek te vinden. Koos en Sikko gingen naar het nieuwe haventje richting Woudvaart en niet zonder succes. Het voer had de bodem nog niet bereikt of de eerste vissen hadden de bovenkant al gezien. Dit bleef doorgaan en het beloofde een grandioze dag te worden. Maar na tachtig vissen kwam er de klad in en moest er iets anders gevonden worden. Via de Woudvaart kwamen ze op de Coopmansgracht, maar daar stroomde het ook. Voorzichtig liet Koos een paar maden te water en de vissen wisten die te vinden. Zo verliep de dag voor Koos uitstekend. Sikko kon dit alles niet aanzien en ging zijn eigen weg. Het resultaat was dat hij het met de helft minder moest doen. Maar de toppers zochten het op het Klein Zand, maar ook daar stroomde het. Vlak bij het bruggetje wisten Jack en Harrij elk 74 vissen te vangen. Dit was niet voldoende en moest er naar iets anders uitgekeken worden. Via allerlei mogelijke en onmogelijke plekken werden de aantallen verdubbeld. Alleen Jack kon het tempo niet volgen en moest dus constateren dat hij op Harrij te kort kwam. Gerrit stond op zijn bekende plek, maar daar is het smaller en dus stroomde het ook harder. Huub zag dit aan en liep door naar het Grootzand. Daar stroomde het nagenoeg niet en op zich is dit best gek. Of komt dit omdat daar het water breder is? Maar hier hadden de vissen honger en wilden wel vreten. Intussen kwam Gerrit er ook bij staan en samen vingen ze een leuk visje. Veel elfjes werden er gevangen en vroeger waren we er niet blij mee, maar nu wel. Want we tellen met standaard gewichten en dan maakt het niet uit dat het elfjes zijn. Ondanks de goede vangst is er wel een probleem. Soms moet je een sanitaire stop maken en waar doe je dat? Dit is het probleem van in een stad te vissen. Cor had zich voor deze wedstrijd goed voorbereid en samen met Carla had hij schitterende snoertjes gemaakt. Daarbij had hij een geweldige tip gekregen en kon deze dag niet meer stuk gaan. In zijn kielzog nam hij zijn concurrenten mee en zo kon het ook nog gezellig worden. Daar doe je het namelijk ook voor. Bovendien moet je wel iets te lullen hebben. Met grote zorgvuldigheid werd de diepte bepaald en kon het vangen beginnen. Maar, zoals gebruikelijk met Cor, gaat er wel iets mis en weldra was het eerste snoertje al verspeeld. Gelukkig had Carla er meer dan één gemaakt en na een poosje kon hij gewoon weer verder. Nu had Cor niet de intentie om iets anders te proberen, want hij geloofde nog steeds in de goede tip. Na uren wachten ging het los en werd er een brasem gevangen. Ook dit ging niet zonder slag of stoot, maar met een kapot snoer kon de vis wel gemeten worden. Weer een nieuw snoertje en zo kon het verder gaan. Het ongelooflijke gebeurde en weer bengelde er een brasem aan de haak. En of het niet genoeg was volgde er ook nog een derde. Zo trots als een hondje genoot hij van zijn succes en misschien was dit wel de basis voor het gewicht kampioenschap. Maar Manfred kon dit niet langer aanzien en ging naar de Zwette. Hier waren ze niet zo dik als bij Cor, maar hij had wel het hele rijk alleen. En dat is ook heel wat waard. Jan had al heel wat gezien van Sneek en noodgedwongen kwam jij terug op de parkeerplaats. Op zijn rondreis door Sneek was hij weinig leden van Het Noorden tegengekomen en dat is nadelig voor de foto’s. De laatste tijd werd gevist op de Houkes en daar werden toch dikke vissen gevangen. Natuurlijk krijg je de vraag, was ik hier maar eerder naar toe gegaan. Maar zoals gebruikelijk komt er aan alles een eind en zo ook aan deze visdag. We kunnen constateren dat Harrij gelijk had met eens moet het goed worden. En uitgerekend was het vandaag op 18 maar 2017. Ook is het waar dat zonder geluk je geen mazzel hebt. Hierna konden we ons opmaken voor de laatste wedstrijd op 1 april.

 

 

 

UITSLAG 5e WEDSTRIJD.

 

 

 

ERE-KLASSE

     

No.

Naam.

Punten.

Aantal.

Gewicht.

1.

K. Vos

452.74

183

13487

2.

H. Schuil

351.58

140

10579

3.

G.W. Simons

324.96

144

9048

4.

J. Roossien

276.56

123

7678

 5.

J. Bults

264.68

 81

9184

 6.

S. Voorma

251.50

 97

7725

 

A-KLASSE

     

1.

H. Corsius

261.14

103

7907

2.

E. Bults

246.94

86

8047

3.

C. van Bruggen

144.16

18

6308

4.

A. Hoeboer

137.38

44

4669

5.

M. Kegel

 50.46

24

1323

 

 

 

STAND NA 5 WEDSTRIJD WINTERCOMPETITIE 2016/2017.

 

 

 

ERE-KLASSE

       

No.

Naam.

Punten.

Aantal.

Gewicht.

Wedstr.

 1.

H. Schuil

1715.32

635 – 1

54016 – 1

5

2.

J. Roossien

1657.04

618 – 2

51952 – 2

5

3.

G.W. Simons

1506.92

554 – 3

47646 – 3

5

4.

J. Bults

1207.54

354 – 7

42677 – 4

5

 5.

H. Fraiquin

1169. 78

418 – 4

37589 – 5

4

6.

J. Fraiquin

1017.26

395 – 5

31113 – 6

4

7.

K. Vos

995.82

393 – 6

30141 – 7

3

8.

S. Voorma

801.52

284 – 8

25876 – 8

4

A-KLASSE

       

No.

Naam.

Punten.

Aantal.

Gewicht.

Wedstr.

1.

E. Bults

1075.14

335 – 1

36007 – 1

5

2.

H. Corsius

832.16

281 – 2

27558 – 2

4

3.

C. van Bruggen

459.04

124 – 3

16752 – 3

5

4.

M. Kegel

271.80

109 – 4

 6817 – 4

5

5.

A. Hoeboer

256.42

 93 – 5

 8171 – 4

2

 

 

 

DE LAATSTE LOODJES.

 

 

 

Dan is het 1 april en staan we aan het begin van de laatste winterwedstrijd. In de afgelopen dagen was het echt zomers weer en dan vraag je je af wat is een winterwedstrijd. Deze dag kwamen 12 personen naar Aduard. Koos was deze dag niet aanwezig, want die moest uitrusten van de inspanning van 18 maart. De broertjes waren er wel en die hadden ook nog een leuke klapper in gedachten. Voor deze wedstrijd moesten we gokken op een goede visplek. Volgens de één was Sneek nog heel goed en volgens de ander was Sneek helemaal niets. Uiteindelijk werd gekozen voor Franeker en daar moest het dan gebeuren.

 

Alvorens te vertrekken werd aan de deelnemers gevraagd om ingaande 1 mei beperkter om te gaan met de mee te nemen attributen. Steeds meer chauffeurs krijgen problemen om hun auto ter beschikking te stellen. Ze vinden dat ze geen vrachtauto hebben. Niet iedereen was het hier mee eens, want dit moest op een vergadering besproken worden. Dan spijt het me, maar dit gaat niet gebeuren. Een chauffeur van een auto bepaalt wie en wat er in zijn auto komt en niemand anders. Toch hopen we dat iedereen zich aan deze regel houdt en dan kunnen we nog lang blijven vissen. Zonder auto’s komen we ook nergens.

 

Bepakt en bezakt kwamen we na een voorspoedige reis in Franeker. Het zonnetje scheen en het kon wel een mooie dag worden. Alleen moesten we constateren dat de brug over de Paardentocht verwijderd was en dat weerhield schijnbaar iedereen om daar te gaan vissen.

 

Zo kon het gebeuren dat Huub het hele kanaaltje voor zich alleen had en dat is ook wel prettig. Harrij en Jack gokten weer op hun bekende plek en na een kwartiertje lopen kan het vangen plaatsvinden. Deze dag had zo mooi kunnen eindigen, want beide sloten af met 101 vissen, ware niet dat Jack op het eind nog even twee brasems wist te vangen. Mede door het mooie weer van de afgelopen dagen werden er door de meesten wel brasems gevangen. Gerrit snelde over de bult naar het water, gevolgd door de broertjes. Maar die lieten Gerrit voor wat hij was en gingen verder naar de voetbalvelden. Volgens Gradus moest het daar te doen zijn. Dat bleek inderdaad het geval en er werden zelfs dikke rietvoorns gevangen. Maar ook hier is het een keer gebeurd er volgt er een rondreis. Eindresultaat: lamme voeten en zeventig vissen.

 

Sikko wist het en die wilde gaan vissen waar hij altijd met Kees ging vissen. Hij wist Edwin met zich mee te krijgen. Daar aankomend zag Edwin het niet zitten en ging verder zijn eigen weg. Dat was maar goed ook voor Cor, want daardoor kon Edwin een paar snoertjes voor hen maken. Onvoorbereid was het hij ter tonele verschenen, want Carla was vergeten snoertjes voor hem te maken. Anton was gelijk maar naar het grote kanaal gegaan en hij wist nog dat hij vlak aan de kant moest vissen. Dat leverde hem geen windeieren op, maar wel vissen. Uiteindelijk was het nog geen Pasen en dus ook geen tijd voor eieren. Twee uur voor het laatste fluitsignaal meldde Gerrit zich en hij was heel Franeker al een paar keer in het rond gekomen. Resultaat 40 vissen en daar ga je niet over naar huis schrijven. Hij wilde nog een laatste poging wagen in het grote kanaal en vlak bij Anton wist hij deze dag nog enig aanzicht te geven. Edwin bracht zijn laatste tijd door dicht bij de parkeerplaats. Toen Huub bij hem kwam staan ving hij nog drie vissen, maar daarna was het definitief gebeurd. Maar hij had zijn algemeen kampioenschap niet verspeeld en dat is ook heel wat waard. Jan was ook stevig aan de wandel geweest, want hij wilde heel wat plaatjes schieten. Dit is gelukt en ze staan op de website. Waar hij ging staan waren niet veel vissen, maar wel hele dikke. Maar het ging elke keer ten kostte van een haak en dan ben je weer lekker bezig. Tegen het eind van de vistijd werden we getrakteerd op druppels regen. Maar echt nat werd je er niet van. Onderweg naar Aduard konden we zien dat er op meer plekken stevige buien waren gevallen en dat is ons bespaard gebleven. Qua vangsten mogen we niet ontevreden zijn en dus heeft deze gok goed uitgepakt. Volgens de insiders waren we een maand te vroeg, maar wie kan dit met zekerheid zeggen? De slager was op tijd en zo kon iedereen, behalve Jack, na afloop met een vleesprijs naar huis en was hiermee een einde gekomen aan de wintercompetitie 2016/2017.

 

 

 

UITSLAG 6e WEDSTRIJD.

 

 

 

ERE-KLASSE

     

No.

Naam.

Punten.

Aantal.

Gewicht.

1.

H. Schuil

339.26

101

11913

2.

J. Roossien

303.14

103

10007

3.

S. Voorma

225.20

 64

 8060

4.

H. Fraiquin

206.66

 78

 6433

 5.

J. Bults

191.32

 33

 7916

 6.

G.W. Simons

166.94

 65

 5097

 7.

J. Fraiquin

166.86

 72

 4743

 

A-KLASSE

     

1.

H. Corsius

222.74

 67

7787

2.

A. Hoeboer

144.96

 43

5098

3.

E. Bults

143.20

 31

5610

4.

C. van Bruggen

 87.98

 27

3049

5.

M. Kegel

 55.56

 23

1628

 

 

 

EINDSTAND NA 6 WEDSTRIJD WINTERCOMPETITIE 2016/2017.

 

 

 

ERE-KLASSE

       

No.

Naam.

Punten.

Aantal.

Gewicht.

Wedstr.

 1.

H. Schuil

2054.58

736 – 1

65929 – 1

6

2.

J. Roossien

1960.18

721 – 2

61959 – 2

6

3.

G.W. Simons

1673.86

619 – 3

52743 – 3

6

4.

1398.86

1398.86

387 – 7

50593 – 4

6

 5.

H. Fraiquin

1376.44

496 – 4

44022 – 5

5

6.

J. Fraiquin

1184.12

467 – 5

35856 – 6

5

7.

S. Voorma

1026.72

348 – 8

33936 – 7

5

8.

K. Vos

995.82

393 – 6

30141 – 8

3

 

 

 

A-KLASSE

       

No.

Naam.

Punten.

Aantal.

Gewicht.

Wedstr.

1.

E. Bults

1218.34

386 – 1

41617 – 1

6

2.

H. Corsius

1054.90

348 – 2

35345 – 2

5

3.

C. van Bruggen

 547.02

151 – 3

19801 – 3

6

4.

A. Hoeboer

 401.38

136 – 4

13269 – 4

3

5.

M. Kegel

 327.36

132 – 5

 9768 – 5

6

 

 

 

 

 

Kampioenen in de Ere-klasse waren:

 

Algemeen                   H. Schuil                                2054.58 punten

 

Aantal                         J. Roossien                                    721 stuks

 

Gewicht                      G.W. Simons                             52743 gram

 

Kampioenen in de A-klasse waren:

 

Algemeen                   E. Bults                                  1218.34 punten

 

Aantal                         H. Corsius                                     348 stuks

 

Gewicht                      C. van Bruggen                         19801 gram